Zakres usług

Stała obsługa prawna

Obsługa prawna pomoc prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. W ramach stałej współpracy zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności.

czytaj więcej

Udzialenie porad
i sporządzanie opinii prawnych

Adwokaci z naszej Kancelarii Adwokackiej, udzielają porad prawnych i konsultacji. Kancelaria czynnie uczestniczy w programie bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane osobom niezamożnym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza prowadzi (i posiada doświadczenie) w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego.

czytaj więcej

Odszkodowania

Kancelaria obsługuje kompleksowo sprawy odszkodowawcze, poczynając od etapu przedsądowego, przez postępowania sądowe, pozew o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, ustalenie prawa do renty...

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego

Kancelaria prowadzi stałą obsługa prawną podmiotów indywidualnych / jak również korporacyjnych.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy o rozwód, separację, ustalenie wysokości alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego po rozwodzie.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa pracy # Prawo pracy

Sprawy o odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych, a także mobbing i dyskryminację # prawo pracy # adwokat szczecin prawo pracy

czytaj więcej

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Ustalenie prawa do emerytury, wysokości emerytury, ustalenie prawa do renty wojskowej, ustalenie prawa do emerytury policyjnej i inne.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeń

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu m.in. obrony w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, zarówno przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego

Sprawy o uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary i inne.

czytaj więcej

Sprawy o wykroczenia

Sprawy o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, o zwrot prawa jazdy, o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu i inne.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawy o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, o nadanie obywatelstwa polskiego i inne.

czytaj więcej

Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego

Reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, o rozłożenie długu na raty i inne.

czytaj więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W tym postępowanie przedsądowe, udział w negocjacjach oraz mediacja.

czytaj więcej

Występowanie przed sądami powszechnymi

oraz sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, trybunałami oraz organami administracji publicznej

czytaj więcej

Rejestrowanie spółek

Kancelaria Adwokacka pomaga w rejestrowaniu spółek. Zakładamy między innymi: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

czytaj więcej

Współpraca zagraniczna

Kancelaria Adwokacka współpracuje również z Kancelariami z innych Krajów, w tym Niemiec, Belgii, Holandii.

czytaj więcej

Obsługa prawna inwestycji # inwestycje

Obsługa prawna inwestycji, obsługa nieruchomości, zarządzanie, reprezentacja przy nabywaniu nieruchomości, przekształcenia, analiza stanów prawnych

czytaj więcej

Adwokat Szczecin # Adwokat dla Przedsiębiorcy # Adwokat w Szczecinie # Prawo gospodarcze

Spółki # Prawo karne gospodarcze # Prawo handlowe # Adwokat Szczecin

czytaj więcej

Adwokat sprawy karne ponad 14 lat doświadczenia Kancelaria Prawa Karnego

Adwokat sprawy karne ponad 14 lat doświadczenia Kancelaria Prawa Karnego

czytaj więcej

SPRAWY O ROZWÓD SZCZECIN # ADWOKAT ROZWODOWY SZCZECIN

Sprawy rozwodowe w Szczecinie # adwokat rozwodowy Szczecin # rozwód Szczecin

czytaj więcej

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl