Zakres usług

Profesjonalizm

Doświadczenie 

Zespół 

Kancelaria Adwokacka Tumielewicz jest nowoczesną i szybko rozwijającą się firmą prawniczą, świadczącą usługi prawne na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielskopolskiego.

Kancelaria Adwokacka oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych jak również przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prawa handlowego..

Zespół Kanclarii to kilkunastu prawników, adwokatów, radców prawnych i aplikantów adwokackich, którzy stale współpracują w ramach Kancelarii Adwokackiej, już od czasu studiów prawniczych. Wszyscy Adwokaci Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz, to osoby, które rozpoczynały współpracę  od czasu studiów, następnie odbywały aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, który z dumą zakładał togę już 8 adwokatom. 

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu między innymi: prawa cywilnego, poczynając od spraw o zapłatę, przez sprawy odszkodowawcze, z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, prawa rodzinnego, w tym sprawy o rozwód, separację, ustalenie kontaktów, ich egzekucje, sprawy z tzw. Konwencji Haskiej, prawa handlowego, prawa pracy, prawa karnego, prawa karnego skarbowego, gospodarczego, broniąc oskarżonych, jak również pomagając osobom pokrzywdzonym. Prowadzimy również obsługę prawną  procesów sądowych, obsługę prawną obrotu nieruchomościami, windykacji należności oraz dochodzeniu odszkodowań.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej i organizacji przedsięwzięć budowlanych, deweloperskich, parków handlowych, hoteli, restauracji. Zrealizowaliśmy i jesteśmy w trakcie realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych, w ramach których zespół Kancelarii Adwokackiej jest zaangażowany w przygotowanie umów, udział w negocjacjach, rokowaniach, a także nadzorze nad prawidłowym przebiegiem procesu budowlanego. 

Stała obsługa prawna

Obsługa prawna pomoc prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. W ramach stałej współpracy zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności.

Udzialenie porad i sporządzanie opinii prawnych

Adwokaci z naszej Kancelarii Adwokackiej, udzielają porad prawnych i konsultacji. Kancelaria czynnie uczestniczy w programie bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane osobom niezamożnym w każdy(...)

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza prowadzi (i posiada doświadczenie) w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego.

Odszkodowania

Kancelaria obsługuje kompleksowo sprawy odszkodowawcze, poczynając od etapu przedsądowego, przez postępowania sądowe, pozew o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, ustalenie prawa do renty...

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego

Kancelaria prowadzi stałą obsługa prawną podmiotów indywidualnych / jak również korporacyjnych.

Sprawy z zakresu prawa pracy # Prawo pracy

Sprawy o odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych, a także mobbing i dyskryminację # prawo(...)

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy o rozwód, separację, ustalenie wysokości alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Ustalenie prawa do emerytury, wysokości emerytury, ustalenie prawa do renty wojskowej, ustalenie prawa do emerytury policyjnej i inne.

Sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeń

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu m.in. obrony w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, zarówno przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi, a(...)

Sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego

Sprawy o uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary i inne.

Sprawy o wykroczenia

Sprawy o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, o zwrot prawa jazdy, o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu i(...)

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawy o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, o nadanie obywatelstwa polskiego i inne.

Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego

Reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, o rozłożenie długu na raty i inne.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W tym postępowanie przedsądowe, udział w negocjacjach oraz mediacja.

Występowanie przed sądami powszechnymi

oraz sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, trybunałami oraz organami administracji publicznej

Rejestrowanie spółek

Kancelaria Adwokacka pomaga w rejestrowaniu spółek. Zakładamy między innymi: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Współpraca zagraniczna

Kancelaria Adwokacka współpracuje również z Kancelariami z innych Krajów, w tym Niemiec, Belgii, Holandii.

Obsługa prawna inwestycji # inwestycje, proces inwestycyjny

Obsługa prawna inwestycji, obsługa nieruchomości, zarządzanie, reprezentacja przy nabywaniu nieruchomości, przekształcenia, analiza stanów prawnych

Adwokat Szczecin # Adwokat dla Przedsiębiorcy # Adwokat w Szczecinie # Prawo gospodarcze

Spółki # Prawo karne gospodarcze # Prawo handlowe # Adwokat Szczecin

Adwokat sprawy karne ponad 15 lat doświadczenia Kancelaria Prawa Karnego

Adwokat sprawy karne ponad 14 lat doświadczenia Kancelaria Prawa Karnego

Prawo energetyczne - obsługa prawna rynku energetycznego

Zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii Tumielewicz świadczy pomoc prawna, obsługę prawną firm, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, w zakresie prawa energetycznego, projektów energetycznych.

Prawo rolne - gospodarstwo rolne

Wsparcie w obsłudze prawnej przedsięwzięć rolniczych, w tym obsługi prawnej związanej z prowadzenie gospodarstwa rolnego, dostarczania żywności czy hodowli zwierząt.

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21