dla Biznesu

Pomoc i obsługa prawna dla przedsiębiorców

Obsługa prawna inwestycji 

Mediacje gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

Umowy gospodarcze 

Spory sądowe

Oferta dla przedsiębiorców

 

Adwokaci z Naszej Kancelarii – nieprzerwanie od 2006 r. do chwili obecnej zdobywają doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, podmiotów indywidualnych, spółek prawa handlowego czy podmiotów użyteczności publicznej.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz zdobywał między innymi doświadczenie w obsłudze prawnej (którą nieprzerwanie sprawuje od 2006 r.) takich podmiotów jak: Grupa Intermarche Polska - https://intermarche.pl/, https://www.intermarche.com/), BP (https://www.bp.com/pl_pl/poland/home.html), firm z branży hotelarskiej (https://www.e-hotelarz.pl/artykul/75982/otwarty-zostal-grand-focus-hotel-szczecin/), branży gastronomicznej (https://www.instagram.com/karkut_restauracja/?hl=pl), budowlanej, w tym wykonawców, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów (https://www.instagram.com/staradrukarnia.szczecin/)

Nasza Kancelaria Adwokacka dysponuje zespołem kilkunastu wykwalifikowanych prawników, w tym adwokatów i aplikantów adwokackich i radcowskich (tj. absolwentów wydziałów prawa z tytułem zawodowym prawnika, po egzaminie na aplikację adwokacką lub radcowską), którzy posiadają doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Obecnie w kilkunastoosobowym zespole Kancelarii Adwokackiej pracuje na stałe 8 adwokatów, i 3 aplikantów adwokackich i radcowskich. Wszyscy zaczynali pracę od okresu studiów prawniczych (https://adwokat-tumielewicz.pl/kancelaria.html) Naszym Klientom proponujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, jasne warunki współpracy.

 

Kompleksowość  

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną. Stale współpracujemy z najlepszymi doradcami podatkowymi, księgowymi, biegłymi rewidentami, notariuszami, fachowcami z innych dziedzin. Nie podejmujemy się zadań na których się nie znamy. Jeśli obsługa prawna danego zagadnienia będzie tego wymagała dobierzemy specjalistę. Względnie polecimy inną specjalizującą się w danym zagadnieniu Kancelarię. 

 

Stała obsługa prawna

Pomoc prawna obejmuje między innymi bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. W ramach stałej współpracy zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności. Pomagamy w rejestrowaniu i rozwiązywaniu spółek prawa handlowego. Zakładamy między innymi: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zoo).

 

Inwestycje

Kompleksowa obsługa prawna inwestycji, obsługa prawna nieruchomości, zarządzanie, reprezentacja przy nabywaniu nieruchomości, przekształcenia, analiza stanów prawnych. Pomoc prawna przy organizowaniu procesów budowlanych, komercjalizacji nieruchomości, obsługi prawnej przy pozyskiwaniu finansowania. W ramach stałego zespołu stale współpracujemy z doradcami finansowymi, mającymi doświadczenie w pozyskiwaniu finasowania na inwestycje rzędu od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. W tym w ramach preferencyjnych pożyczek takich jak np. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego, ZAAR, itp. Obsłużyliśmy (referencje) między innymi takie zadania jak: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. 3 Maja i Pl. Zawiszy w Szczecinie, a następnie ich komercjalizacje, obecnie: https://www.e-hotelarz.pl/artykul/75982/otwarty-zostal-grand-focus-hotel-szczecin/ gdzie pozyskano kilkunastomilionowe preferencyjne finansowanie na realizacje inwestycji.  Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych przez Unię Europejksą Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Współpraca zagraniczna

Współpracujemy z prawnikami z innych krajów, w tym Niemiec, Belgii, Holandii. Obsługa prawna może odbywać się również w języku angielskim.

 

PRAWO GOSPODARCZE

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu prawa gospodarczego i handlowego od początku istnienia kancelarii.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Prowadzimy stałą obsługę prawną firm, które potrzebują wsparcia prawnego dla swojej działalności. 

PRZEKSZTAŁCANIE FIRM

Pomagamy w przekształceniu, podzieleniu czy połączeniu spółek.

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Pomagamy firmom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością, zawieramy układy z wierzycielami,  pomagamy w ogłoszeniu upadłości.  PRAWO KONTRAKTOWE (UMOWY). Wspieramy prawnie firmy w zakresie sporządzenia, opiniowania czy negocjowania kontraktów (umów).

PRAWO PRACY 

Wspieramy pracodawców w zakresie prawa pracowniczego, BHP.

SPORY SĄDOWE

Reprezentujemy Naszych Klientów w sporach sądowych, na wszystkich etapach postępowania, poczynając od Sądów Rejonowych, przez Sądy Okręgowe, Apelacyjne, do Sądu Najwyższego włącznie. Sporządzamy pisma procesowe, apelacje, kasacje, skargi do Trubunału Konstytucyjnego,      a także Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Każdy spór sądowy warto poprzedzić wnikliwą analizą czy próbą ugodową. Na życzenie naszych Klientów przygotowujemy pisemne opinie prawne, analizy stanów faktycznych, przedstawiając zarówno blaski, jak i cienie danej sprawy.

WINDYKACJA

Reprezentujemy naszych Klientów na etapie windykacji. Stale współpracujemy ze skutecznymi Kancelariami Komorniczymi na terenie całej Polski.

 

MEDIACJA, NEGOCJACJE

W imieniu Naszych Klientów prowadzimy negocjacje oraz reprezentujemy w postępowaniach ugodowych, mediacyjnych. Możemy pochwalić się skutecznie przeprowadzonymi mediacjami cywilnymi, gospodarczymi, czy w skomplikowanych sprawach karnych, między innymi takich jak: 

https://radioszczecin.pl/1,351513,pozar-w-fabryce-w-goleniowie-wideo-zdjecia

https://gs24.pl/rowerzysta-smiertelnie-uderzyl-pieszego-w-szczecinie-sad-apelacyjny-zaostrzyl-wyrok/ar/13617080

https://gs24.pl/zastrzelony-mieszkaniec-golczewa-coraz-wiecej-hipotez-czy-dowiemy-sie-prawdy/ar/4953059

i wielu innych sprawach cywilnych czy karnych. Rozumiemy instytucje mediacji, która pozwala zakończyć wiele spraw w bardzo korzystny sposób dla stron postępowania. 

 

PRAWO KARNE W OBROCIE GOSPODARCZYM

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu urzędników państwowych, funkcjonariuszy publicznych, policjantów, w wielu skomplikowanych, w tym związanych z wykonywanymi przez nich zadaniami sprawach karnych. Reprezentujemy zarówno przed sądami, jak również organami ścigania, przed Policją, CBŚP, CBA, ABW, Prokuraturą. Występujemy w charakterze obrońców oraz w charakterze pełnomocników oskarżyciela posiłkowego i prywatnego. Sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, jak również kierujemy do Sądów prywatne akty oskarżenia. Reprezentujemy także Naszych Klientów w postępowaniach kasacyjnych, w sprawach o ułaskawienie oraz w sprawach przed sądami penitencjarnymi (na etapie wykonywania kary).

 

PROCES INWESTYCYJNY

Świadczymy pomoc prawną i obsługę prawną w procesach inwestycyjnych, budowlanych, innych. Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno firm budowlanych (np. budujących stacje paliw, obiekty wielkopowierzchniowe, parki handlowe, biurowce, hotele) czy budownictwo mieszkaniowe (obsługa prawna deweloperów), jak również inwestorów działających w tych obszarach. Wpieramy procesy inwestycyjne.

Obecnie obsługujemy między innymi budowę czterogwiazdkowego hotelu w Szczecinie, dla jednej z największych sieci hotelowych w Polsce (grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.), budowę dwóch innych hoteli międzynarodowych sieci hotelarskich, budowę apartamentowców nad morzem. Bierzemy udział w negocjacjach, przygotowaniu projektów umów, przygotowania dla inwestycji hotelowych grupy Accor, Hilton Worldwide i innych. Naszym Klientom pomagamy również przy komercjalizacji, dofinasowaniu unijnym, finansowaniu.

Stale współpracujemy z kadrą inżynieryjną (menadżerami projektów, nadzorem inwestorskim, architektami, wykonawcami, wszystkich branż, poczynając od konstrukcji, przez wykonawców wszystkich branż, wentylacji, klimatyzacji, elektryki, inteligentnych systemów zarządzania (tzw. BMS), po wykończenia wnętrz..

Jesteśmy zaangażowani w stałą obsługę prawną procesów realizacji robót. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na etapie zgłaszania roszczeń, obrony przed roszczeniami, wprowadzaniem zmian w umowach, zleceniach robót dodatkowych, inne. Doradzamy od fazy przygotowania inwestycji – do momentu ich zakończenia, odbiorów, pozyskania pozwolenia na użytkowanie, czy niekiedy w procesach sądowych będących konsekwencją sporów powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

Obsługujemy inwestycje w zakresie między innymi: od etapu przygotowania inwestycji, poprzez przygotowanie procedur przetargowych. Opracowujemy umowy (w tym w oparciu o tzw. warunki kontraktowe FIDIC):  o prace projektowe, o nadzór, o prace geodezyjne, o roboty budowlane, z generalnymi wykonawcami, z podwykonawcami, na nadzór, w tym inwestorski (w tym z inżynierami kontraktu tzw. menadżerem projektu), o zastępstwo inwestycyjne, w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji o pozwolenie na budowę, decyzji wodnoprawnych, warunków zabudowy, decyzji zezwalających na wycinkę drzew, pozwoleń na użytkowanie, czy innego rodzaju zezwoleń administracyjnych związanych z procesem inwestycjnym.

Przygotowujemy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz raporty na potrzeby procesów inwestycyjnych. Sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów dotyczących nieruchomości. Przygotowujemy analizy w zakresie warunków procedur przetargowych. Pomagamy uzyskać wymagane prawem pozwolenia i decyzje oraz reprezentujemy Klientów w sporach przed organami publicznymi. Doradzamy w sprawach związanych z zarządzaniem nimi, prawami rzeczowymi oraz następstwem prawnym. 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21