Szkolenia

Zgodnie z treścią Uchwały nr 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 roku:

Wykonywanie zawodu adwokata jako wolnego zawodu zaufania publicznego wymaga najwyższej staranności oraz profesjonalizmu, których podstawą oraz gwarancją jest ustawiczne doskonalenie zawodowe. Potrzebę doskonalenia determinuje rola społeczna adwokata, zakres adwokackiej pomocy prawnej świadczonej osobom fizycznym i prawnym, jego udział w postępowaniu przed sądami, urzędami i organami władz państwowych i samorządowych oraz organami organizacji gospodarczych (...).

Dążąc do wzmocnienia prestiżu zawodu adwokata, ustanowiono - obok samokształcenia zawodowego jako trwałej zasady wykonywania zawodu - także zasadę udziału w doskonaleniu zawodowym.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz odbył szkolenia zawodowe z zakresu między innymi:

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Kancelaria Adwokacka oferuje szkolenia zewnętrzne z zakresu:

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl