Prawo pracy

Specjalizacje

« powrót do spisu

Prawo pracy 

W tym o zapłatę, ustalenie stosunku pracy. Reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy, pomoc prawną w zakresie mobbingu, ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania.

Zadania 

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa pracy naszego usługi prawnej obejmują między innymi bieżącą obsługę przedsiębiorców, jak również pracowników. Opracowujemy dokumentację pracowniczą, w tym projekty umów o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, umowy dotyczące ponoszenia kosztów szkolenia pracowników, inne. Ponadto, świadczymy pomoc prawną obejmująca ustalanie zasad zatrudniania pracowników, przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, umów z kadrą menadżerską, umów o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji, doradztwo w zakresie innych form zatrudnienia;

Spory sądowe 
Reprezentowanie w sporach sądowych z pracownikami jak również w postępowaniach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21