Pomoc prawna - specjalizacje

Do pobrania:

Poniżej znajdują się gotowe do pobrania dokumenty w formacie *.pdf;

Pełnomocnictwo oraz upoważnienie do obrony przez adwokata Krzysztofa Tumielewicza:

Kancelaria powstała w 2010 roku, a obecnie zespół Kancelarii liczy 10 osób. Adwokat Krzysztof Tumielewicz pracuje nieprzerwanie w zawodzie prawniczym od 2005 roku, zaś w zawodzie adwokata od 2006 roku. Kancelaria gwarantuje swoim Klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prawem cywilnym, gospodarczym, prowadzeniem działalności gospodarczej, a także prawem karnym, karnym skarbowym oraz w sprawach odszkodowawczych. Atutem kancelarii jest połączenie wiedzy, doświadczenia oraz młody i kreatywny zespół, który pomoże w rozwiązaniu każdego problemy prawnego.

Działamy w całej Polsce i współpracujemy z Kancelariami z całego kraju. W gronie naszej współpracy znajdują się kancelarie notarialne, adwokackie, radcowskie, rachunkowe, komornicze i wiele innych zaprzyjaźnionych firm, których fachowość i wiedzę cenimy - i z niej korzystamy. Stale współpracujemy ze studentami prawa oraz aplikantami adwokackimi i radcowskimi, którzy w czasie praktyki mają możliwość zapoznania się ze sprawami z niemalże wszystkich dziedzin prawa.

Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę, w tym odszkodowania, windykacja należności - w tym dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie m. in. wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, wypadków losowych, błędów medycznych, bezumownego zajęcia gruntu oraz zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC, ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami mienia, a także w sprawach o zapłatę oraz naruszenie dóbr osobistych. Duży zespół adwokatów, duży przegląd spraw, doświadczenie.

Należy ci się odszkodowanie?

Skutecznie dochodzimy odszkodowań dla osób poszkodowanych w postępowaniach cywilnych.

Skontaktuj się z nami

Prawo karne, prawo karno skarbowe, prawo karne gospodarcze

Obrona w procesach karnych, poczynając od oskarżeń o "pospolite przestępstwa": jak kradzież, czy jazda pod wpływem alkoholu, po przestępczość zorganizowaną: tzw. sprawy akcyzowe (w tym paliwowe), handel ludźmi, korupcja oraz narkotyki. Reprezentujemy zarówno zatrzymanych (tymczasowe aresztowanie), jak i pomagamy pokrzywdzonym występując jako ich pełnomocnicy w postępowaniach karnych. Mamy doświadczenie w skomplikowanych sprawach karnych, w tym sprawach karnych gospodarczych, w tym związanych z tzw. wyłudzeniem VAT (tzw. karuzela VAT, znikający podatnik).

Zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa?

Zadbamy o twoją obronę już na etapie postępowania przygotowawczego.

Skontaktuj się z nami

Prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo korporacyjne

Reprezentujemy podmioty gospodarcze - prowadzimy stałą obsługę prawną (obsługujemy spółki prawa handlowego, jak również indywidualnych przedsiębiorców, w tym z branży: budowalnej, nieruchomości, deweloperów, handlowej, agencji pracy tymczasowej oraz produkcyjnej). Ponadto występujemy w sporach sądowych (przed wszystkimi sądami, na wszystkich instancjach, z Sadem Najwyższym, czy Naczelnym Sadem Administracyjnym włącznie, sporządzamy projekty umów cywilnoprawnych oraz pomagamy w rejestracji spółek. Zapewniamy kompleksowość usług dzięki profesjonalnemu, zgranemu zespołowi adwokatów, wywodzących się z jednej Kancelarii. Ponadto, stale współpracujemy z najlepszymi Kancelariami Doradztwa Podatkowego, Biurami Rachunkowymi, czy Kancelariami Notarialnymi z regionu.

Chcesz zarejestrować spółkę?

Pomożemy we wszelkich formalnościach, sporządzimy niezbędne dokumenty i umowy oraz zapewnimy kompleksową obsługę.

Skontaktuj się z nami

Prawo rodzinne, sprawy o rozwód, sprawy o podział majątku

Sprawy o rozwód, seprację, alimenty, sprawy o rozdzielność majątkową, sprwy o ustalenie kontaktów, egzekucje kontaktów, w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej (zmiana sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej), sprawy w trybie tzw. "Konwencji Haskiej", w tym o wydanie dziecka, i inne. Sprawy o podział majątku wspólnego, i rozliczenie konkubinatu. Sprawy o rozliczenie nakładów.

Chcesz wziąć rozwód?

Zajmiemy się całym postępowaniem, pomożemy także w ustaleniu alimentów oraz kontaktów z dzieckiem.

Skontaktuj się z nami

Prawo administracyjne, prawo budowlane, obsługa inwestycji, nieruchomości

Reprezentujemy w sporach pomiędzy inwestorami, a wykonawcami. Dochodzimy odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej. Posiadamy doświadczenie w sporach z firmami budowlanymi, deweloperami. Opracowujemy kontrakty na realizacje inwestycji budowlanych. Posiadamy doświadczenie w obsłudze dużych inwestycji deweloperskich, poczynając od obsługi zakupu nieruchomości, przygotowania do inwestycji, w tym pozyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, przez przygotowanie etapu projektowego, wykonawczego. Przygotowujemy projekty umów z wykonawcami, o nadzór budowalny, kierowanie robotami wszystkich branż. W tym zakresie stale współpracujemy z inżynierami wszystkich specjalności, poczynając od konstrukcji przez wszystkie branże. Obsługujemy wiele firm z branży budowlanej. Reprezentujemy przed organami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed wszystkimi Sadami, w tym Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi, Naczelnym Sadem Administracyjnym. Przygotowujemy odwołania, zażalenia i skargi, oferujemy pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i innych niezbędnych dokumentów w procesie inwestycyjnym. Obsługujemy duże projekty biznesowe, pomagamy rozwiązywać spory.

Masz problem z inwestorem lub wykonawcą?

Sformułujemy i przygotujemy wszelkie dokumenty oraz zajmiemy się całym postępowaniem.

Skontaktuj się z nami

Prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych

Reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym odwołań od wypowiedzenia umowy pracę, wypowiedzenia zmieniającego, tzw. dyscyplinarki, a także pomoc prawna w zakresie spraw o mobbing (możemy pochwalić się sprawami wygranymi o mobbing, co w cale nie jest normą), sprawy o ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania. Analiza i przygotowanie umów, w tym tzw. kontraktów menadżerskich.

Masz problem z pracodawcą?

Rozwiążemy każdy problem związany z twoimi kłopotami w pracy, np. wypłatę zaległego wynagrodzenia.

Skontaktuj się z nami

Prawo medyczne

Pomoc prawna w zakresie tzw. Prawa medycznego, w tym obsługa prawna i prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi podmiotów sektora ochrony zdrowia, reprezentowanie personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych (reprezentujemy lekarzy, pielęgniarki, jak również pacjentów); obsługa prawna realizacji kontraktów z NFZ, w tym spory przeciwko NFZ, w imieniu lekarzy, aptek. Sprawy o ochronę dóbr osobistych lekarzy, pielęgniarek, jak również pacjentów, i ich rodzin. Prowadzenie szkoleń z powyższego zakresu.

Dochodzenie odszkodowań, odszkodowania

Nasza Kancelaria Adwokacka - nieprzerwanie od ponad 14 lat pomaga w dochodzeniu odszkodowań, świadcząc indywidualną i kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w sprawach za (między innymi) doznane obrażenia ciała, szkody w mieniu, inne. Pomagamy Naszym Klientom zarówno na etapie przedsądowym, jak również w sporach cywilnych i karnych, w których niezależnie można otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie. Posiadamy doświadczenie w sprawach (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty) dla osób: poszkodowanych w wypadkach, bliskich osób poszkodowanych w wypadkach, rodzin zmarłych w wypadkach, osób poszkodowanych na skutek błędów medycznych, osób, które poniosły szkodę w mieniu na skutek kradzieży, zalania, pożaru, zniszczenia, osób niesłusznie tymczasowo aresztowanych, inne. Proponujemy elastyczne warunki współpracy. Klient może wybrać kiedy zapłaci wynagrodzenie za prowadzenie sprawy (w tym czy po zakończonej sprawie). Prowadzimy sprawy z całego kraju. Współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju.

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl