Nasz zespół

Doświadczenie                  i kreatywność

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne we wszystkich istotnych dziedzinach prawa.

Zespół Kancelarii tworzy kilkunastoosobowa grupa młodych prawników - adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Dodatkowo stale współpracujemy z renomowanymi Kancelariami Notarialnymi, Doradztwa Podatkowego, Biurami Rachunkowymi, a także prawnikami zagranicznymi - z Niemiec, Hiszpanii, Holandii i innych krajów.

adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Adwokat od 2009 r., członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP, w Prokuraturze Rejonowej  w Szczecinie oraz w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Pełnił również obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego. 

Aplikację Adwokacką ukończył złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym. 

W skład kilkunastosobowego zespołu prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej wchodzi czterech adwokatów, czterech aplikantów adwokackich, jeden aplikant radcowski, trzech asystentów oraz sekretarz.  

Stale współpracujemy z prawnikami i studentami Wydziału Prawa, a także adwokatami, radcami prawnymi oraz aplikantami  z innych miast.

Prowadzimy stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze inwestycji biurowych, hotelowych, handlowych. Stale obsługujemy inwestorów, deweloperów oraz grupy inwestycyjne. 

Kompleksowo obsługujemy przedsięwzięcia związane z inwestycjami budowalnymi (w tym budowa biurowców, hoteli czy wielkopowierzchniowych centrów handlowych).

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie handlowym, stałej obsłudze spółek prawa handlowego.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz pracuje od ponad 16 lat (nieprzerwanie od 2005 r.) w zawodzie prawniczym, najpierw w Sądzie Okręgowym - jako asystent sędziego,  następnie na aplikacji adwokackiej, zaś od ponad 11 lat w zawodzie adwokata. Interesuje się prawem karnym (posiada doświedczenie zdobyte w wielu płaszczyznach, w wielu poważnych sprawach karnych, w tym sprawach karnych gospodarczych, aresztowych, karno skarbowych, karnych gospodarczych, skomplikowanych sprawach narkotykowych, itp.) Interesuje się prawem karnoskarbowym, a także prawem gospodarczym, i odszkodowaniami (specjalizacja: wypadki drogowe, błędy w sztuce medycznej). Posiada duże doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych. Mając na swoim koncie obsługę prawną takich inwestycji, od zakupu nieruchomości (gruntu, budynków do rewitalizacji), do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym Hotel Grand Focus Szczecin, sklepy i stacje paliw z grupy Intermarche, czy inwestycje nadmorskie. 

Pod moim stałym Patronatem pozostaje kilku aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej i obecnie ponadto, jeden aplikant radcowski. Już siedmiu (7) aplikantów adwokackich, którzy pozostawali pod moim patronatem ukończyło z wynikiem pozytywnym aplikacje adwokacką i zdało egzaminy adwokackie, zostało adwokatami (!).  

Adwokat Krzysztof Tumielewicz został wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej na kadencję 2016-2020 oraz ponownie na kadencję 2021- 2025 r.

W maju 2021 r. zostałem powołany do Zespołu ds. tajemnicy adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie - https://izba-adwokacka.szczecin.pl/tajemnica-adwokacka/

 

adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Adwokat Szczecin, adwokat Maria Tumielewicz ukończyła w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, a także współpracując z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem i zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe. Adwokat Maria Tumielewicz w 2013 r. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Od tego czasu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Współpracuje w ramach jednej siedziby z Kancelaria Adwokacka Tumielewicz.  Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, a także prawie karnym. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu między innymi: podziału majątku wspólnego, działu spadku, czy rozliczenia konkubinatu. Posiada doświadczenie w skomplikowanych procesach gospodarczych, gdzie miała okazje reprezentować przedsiębiorców, w sprawach opartych o niewykonanie umów, sprawach odszkodowawczych. Prowadzi również sprawy z zakresu błędów medycznych. Bardzo dobry analityk. Świetne pióro. Doświadczony mediator Szczecin.  

 

 

adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

Adwokat Ewa Biernacka- Buksza jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Z Kancelarią adwokata Krzysztofa Tumielewicza związana jest od lipca 2012 r. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowania i opracowywania umów prawa cywilnego i handlowego. W ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym, poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości, przez pracę projektowe (przygotowanie projektów umów), pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie pod względem prawnym wykonania inwestycji, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z prawa karnego, prawa karnego gospodarczego oraz handlowego. Zapewnia rzetelną reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej, jak również w toku negocjacji z kontrahentami, czy reprezentowania w ramach mediacji gospodarczych. Profesjonalista. Ma na swoim koncie obsługę takich inwestycji jak:

https://www.e-hotelarz.pl/artykul/75982/otwarty-zostal-grand-focus-hotel-szczecin/

https://wszczecinie.pl/aktualnosci,tak_ma_wygladac_zrewitalizowana_stara_drukarnia_wizualizacje,id-38178.html

i wiele innych ciekawych, a zarazem bardzo skomplikowanych inwestycji budowlanych, deweloperskich, hotelowych, apartamentowych, czy gastronomicznych.   

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, z którym współpracę rozpoczęła w 2013 r., będąc jeszcze na studiach prawniczych. W 2018 r. z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego -  w szczególności przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i przeciwko mieniu. W spektrum zainteresowań Pani Mecenas pozostaje również prawo rodzinne -  z powodzeniem prowadzi sprawy rozwodowe, o alimenty, w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, a nadto sprawy cywilne, w tym spadkowe oraz sprawy z zakresu prawa medycznego, w których reprezentuje pokrzywdzonych  w sprawach dotyczących błędów lekarskich.

Chcąc wzbogacać swoją wiedzę i doświadczenie, w roku 2022 rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

W kancelarii dzięki doświadczeniu i organizacji pełni funkcje kierownika.

adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego rocznik 2015.

Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem nieprzerwanie od 2013 roku, niemal od początku istnienia Kancelarii w obecnej lokalizacji.

Pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza ukończył w 2019 roku aplikację adwokacką i zdał pomyślnie egzamin adwokacki. Posiada ogromne doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, w szczególności dotyczących szkód komunikacyjnych, dochodzenia odszkodowań z polis OC i AC, w sprawach egzekucyjnych, sprawach gospodarczych, sprawach budowlanych w tym związanych z niewykonaniem, bądź niewłaściwym wykonaniem umów, dochodzeniem wierzytelności z wykonanych umów.

Posiada także wielkie doświadczenie w głównej specjalizacji Kancelarii – sprawach karnych, zarówno po stronie oskarżonego jak też pokrzywdzonego. Specjalizuje się w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, zatrzymaniem prawa jazdy. Konrad Rydzewski prowadzi także w imieniu Kancelarii między innymi sprawy o zapłatę zadośćuczynienia za zmarnowany urlop od biur podróży.

Biegle włada językiem angielskim prawniczym, posiada certyfikat TOLES na poziomie Higher a także certyfikat Cambridge CAE. Obsługuje klientów posługujących się językiem angielskim.

adwokat Marta Kowalińska

Marta Kowalińska

adwokat

Od 28 sierpnia 2021 r. Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Cały czas poszerzająca swoją wiedzę, ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych gospodarczych, a także do kręgu jej zainteresowań należą sprawy dotyczące błędów medycznych, postepowań dyscyplinarnych, szczególnie dotyczące odpowiedzialności lekarskiej. Posiada duże doświadczenie w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych.

Adwokat o ogromnej empatii i zaangażowaniu. Tytan pracy.

adwokat Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

adwokat

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Praktykę w Kancelarii adwokata Krzysztofa Tumielewicza  rozpoczęła na drugim roku studiów. W maju 2021 r. przystąpiła do egzaminów zawodowych. W sierpniu 2021 r. została adwokatem (nr wpisu: SZC/Adw/740).

Pani Mecenas interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym (w tym sprawy o zapłatę, wykonanie umów, bezumowne zajmowanie lokalu, ochrona posiadania, własności, sprawy odszkodowawcze, o zadośćuczynienie za błąd medyczny pracowników służby zdrowia czy też sprawy o rozliczenie konkubinatu), spadkowym (w tym sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu i roszczenia z tym związane, sprawy o dział spadku), rodzinnym (m.in. sprawy o rozwód,  separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, opieka i kuratela, podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa małżonków, ubezwłasnowolnienie, ustalenie lub zaprzeczenie rodzicielstwa),  karnym (w którym działa zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych oraz jako obrońca osób podejrzanych i oskarżonych, zajmuje się również podgałęziami prawa karnego, w tym prawem wykroczeń, prawem karnym skarbowym, prawem karnym wykonawczym) oraz prawem pracy (m.in. spory dotyczące rozwiązania stosunku pracy, roszczenia ze stosunków pracy takie jak np. wynagrodzenie, urlopy, świadczenia dodatkowe, odszkodowanie za niedojście do skutku umowy o pracę, roszczenia dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy, sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem, a także sprawy związane z zakazem konkurencji i wypadkiem przy pracy.)

W swojej pracy podchodzi indywidualnie do każdej sprawy, dbając o interesy Klienta. Oferuje pomoc prawną z różnych dziedzin prawa na terytorium całej Polski. Pani Mecenas dokłada wszelkich starań, aby wynik sprawy zadowolił Klienta. Na bieżąco informuję o przebiegu postępowania, pozostając w stałym kontakcie z Klientem.

aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska

Ilona Pawlikowska

aplikant adwokacki

Aplikantka adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie odbywa trzeci rok aplikacji adwokackiej pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym co roku otrzymywała stypendium naukowe. Już w czasie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich.

Do zainteresowań Pani mecenas należą sprawy z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego. Zaangażowana w sprawy Klientów, dociekliwa oraz ambitna. Prywatnie pasjonatka sztuki, a nadto członek zespołu muzycznego Szczecińskiej Izby Adwokackiej „The Green Jabots”, w którym śpiewa.

radca prawny Martyna Mordas

Martyna Mordas

radca prawny

Radca Prawny. Odbyła aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. W 2022 r. zdała egzamin końcowy. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, prowadzi również sprawy karne. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz w sprawach przed sądami administracyjnymi.

Biegle włada językiem angielskim.

prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej. Obecnie współpracuje z Kancelarią w zakresie obsługi Klientów biznesowych, w tym w zwiazku z obsługą sieci handlowych, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

asystent adwokata Aleksandra Rębacz

Aleksandra Rębacz

asystent adwokata

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W zespole naszej Kancelarii pracuje od II roku studiów. Laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia naukowe. Tematem realizowanej przez nią pracy magisterskiej jest Specyfika ochrony konsumenta na rynku nieruchomości.

Interesuje się szeroko pojmowaną ochroną praw konsumenta (m.in. tzw. misselling), prawem nieruchomości (m.in. analiza umów deweloperskich) oraz prawem handlowym. W pracy zajmuje się głównie sprawami cywilnymi, w tym m.in. sprawami o zapłatę, zadośćuczynienie, zasiedzenie oraz sprawami karnymi.

asystent Aleksandra Borowy

Aleksandra Borowy

asystent

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Zasada domniemania niewinności jako zasada prawa w ujęciu dyrektywalnym i ustawowe środki ochrony jej naruszenia” w Katedrze Teorii Prawa.

Aplikantka Adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Obecnie odbywa 2 rok szkolenia aplikacji adwokackiej pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza.

Z ramienia Kancelarii udziela porad prawnych pro bono. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z prawem medycznym, błędami w sztuce lekarskiej oraz ochroną praw pacjenta. Z racji obsługi prawnej Klientów Kancelarii ma możliwość prowadzenia spraw pod nadzorem adwokata Krzysztofa Tumielewicza z zakresu prawa karnego, w tym spraw o oszustwo, usiłowanie zabójstwa a także spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Aplikantka zajmuje się również sprawami cywilnymi, a w szczególności sprawami z gałęzi prawa rodzinnego, o rozwód, alimenty, egzekucję kontaktów, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie stałego miejsca pobytu małoletniego.

asystent Michał Rudzki

Michał Rudzki

asystent

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Stale współpracuje z Kancelarią Adwokacką Krzysztofa Tumielewicza. Pracuje na stanowisku asystenta. Interesuje się między innymi tematyką IT i nowymi technologiami. W ramach pracy w Kancelarii miał możliwość między innymi samodzielnie kierować projektami obejmującymi  zagadnienia w przedmiocie pozyskiwania kapitału i finansowania działalności turystycznej, obsługi prawnej w przedmiocie innowacyjnych projektów, uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich i państwowych. Biegle włada kilkoma językami obcymi, w tym językiem angielskim i niemieckim.  

asystent Krzysztof Drewkowski

Krzysztof Drewkowski

asystent

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pisze prace z zakresu prawa karnego. W kancelarii pracuje od lutego 2022.

W jego zainteresowaniu pozostają sprawy zakresu prawa karnego, w szczególności zorganizowanych grup przestępczych i prawa cywilnego.

Biegle włada językiem angielskim

sekretarz Karolina Świątek

Karolina Świątek

sekretarz

Sekretarz Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17 pod nr telefonu +48 91 820 51 57, +48 602 100 679, mailem: adwokat@tumielewicz.pl. Na codzień dba o terminy, spotkania, kontakt z Klientami. Prowadzi obsługę poczty przychodzącej, wychodzącej. Sprawuje nadzór nad Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Studentka II roku Administracji oraz III roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się prawem gospodarczym i sprawami karnymi.

only the best materials used to make perfect wholesale alexander mcqueen faux.the many who sells the best prada 31916 unisex fashion t shirts can be described as control masterpiece.