Nasz zespół

Doświadczenie                  i kreatywność

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne we wszystkich istotnych dziedzinach prawa.

Zespół Kancelarii tworzy kilkunastoosobowa grupa młodych prawników - adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Dodatkowo stale współpracujemy z renomowanymi Kancelariami Notarialnymi, Doradztwa Podatkowego, Biurami Rachunkowymi, a także prawnikami zagranicznymi - z Niemiec, Hiszpanii, Holandii i innych krajów.

adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Adwokat Krzysztof Tumielewicz.

Adwokat zarządzający Kancelarią Adwokacką TUMIELEWICZwww.adwokat-tumielewicz.pl - Lider zespołu adwokatów i radców prawnych Kancelarii – obok adwokat Marii Tumielewicz, adwokat Marty Kowalińskiej, adwokat Alicji Krzyśko – Makulskiej, adwokat Sandry Wylegała i adwokat Ewy Biernackiej – Buksza. Adwokat od 2009 r. Magister prawa od 2005 r. I od tego roku (2005 r.) nieprzerwanie do dziś wykonuje zawód prawniczy. Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Drugą Kadencje członek samorządu adwokackiego – Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej - https://izba-adwokacka.szczecin.pl/sad-dyscyplinarny/ Członek Zespołu ds. Ochrony Tajemnicy Adwokackiej - https://izba-adwokacka.szczecin.pl/tajemnica-adwokacka/ W ramach pomocy adwokatom i aplikantom adwokackim wielokrotnie występował jako pełnomocnik i obrońca. Odbył między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP, w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie oraz w Sądzie Okręgowym w Szczecinie - gdzie pełnił funkcje asystenta sędziego w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego.

Aplikację Adwokacką ukończył w 2009 r. złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym.

Absolwent Studiów Podyplomowych "Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze" na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym gospodarczym, prawie karnym skarbowym, prawie gospodarczym, odszkodowaniach. W swojej praktyce prezentuje interdyscyplinarne i praktyczne podejście do pomocy prawnej. Ponadto, przedsiębiorca.

W swojej praktyce może pochwalić się kompleksową obsługą prawną kilku wiodących inwestycji w regionie. W tym z branż między innymi: hotelowych np. **** Hotel Grand Focus Szczecin - https://www.konferencje.pl/o/grand-focus-hotel-szczecin.html - gastronomicznych, handlowych (obiekty handlowe średnio powierzchniowe), czy stacje paliw różnych międzynarodowych sieci.

Ponadto, szkoleniowiec. Prowadzi autorski (około karny) panel z aplikantami adwokackimi Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Spod patronatu adwokata Krzysztofa Tumielewicza - w ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz (założonej w kwietniu 2010 r.) - po uprzednim odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu państwowego egzaminu adwokackiego - wyszło już blisko 10 zawodowych prawników – adwokatów i radców prawnych. Większość z nich wchodzi w skład obecnie kilkunastosobowego zespołu Kancelarii Adwokackiej, względnie z Kancelarią nadal ściśle współpracuje. Obecnie (na dzień 30 września 2023 r.) w skład stałego zespołu Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz w ramach jednej siedziby w Szczecinie, wchodzi: 5 adwokatów, 1 radca prawny, 3 aplikantów adwokackich, i 3 asystentów adwokata (prawników w trakcie przygotowania do egzaminy na aplikacje adwokacką).

Kancelaria Adwokacka Tumielewicz – ponadto, prowadzi stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych. Posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej. Stale obsługujemy inwestorów, deweloperów oraz grupy inwestycyjne, holdingi. Posiadamy znaczne doświadczenie w obrocie komercyjnymi nieruchomościami. 

Wybrane sprawy obsługiwane przez Kancelarię - https://adwokat-tumielewicz.pl/doswiadczenie

 

 

adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Adwokat Szczecin, adwokat Maria Tumielewicz ukończyła w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, a także współpracując z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem i zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe. Adwokat Maria Tumielewicz w 2013 r. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Od tego czasu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Współpracuje w ramach jednej siedziby z Kancelaria Adwokacka Tumielewicz.  Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, a także prawie karnym. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu między innymi: podziału majątku wspólnego, działu spadku, czy rozliczenia konkubinatu. Posiada doświadczenie w skomplikowanych procesach gospodarczych, gdzie miała okazje reprezentować przedsiębiorców, w sprawach opartych o niewykonanie umów, sprawach odszkodowawczych. Prowadzi również sprawy z zakresu błędów medycznych. Bardzo dobry analityk. Świetne pióro. Doświadczony mediator Szczecin.  

 

 

adwokat Marta Kowalińska

Marta Kowalińska

adwokat

Od 28 sierpnia 2021 r. Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Marta Kowalińska ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada bardzo duże doświadczenie w obsłudze prawnej spraw karnych i cywilnych, związanych z między innymi błędami lekarskimi. Sprawach związanych z odpowiedzialnością karną i cywilną za błędy medyczne. Błąd medyczny, błąd lekarski. Adwokat Szczecin, Adwokat Poznań. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych gospodarczych, karnych skarbowych. Jeden z najbliższych współpracowników adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Współpracuje z Kancelarią blisko 10 lat. Koordynuje pracę Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Jest dostępna prawie całą dobę. Do kręgu zainteresowań adwokat Marty Kowalińskiej należą również sprawy dotyczące postepowań dyscyplinarnych, szczególnie dotyczące odpowiedzialności lekarskiej. Posiada duże doświadczenie w sprawach rodzinnych, skomplikowanych sprawach rozwodowych, w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej. Adwokat o ogromnej empatii i zaangażowaniu. Tytan pracy. Adwokat który wygrywa sprawy które są do wygrania, a w sprawach, które można przegrać, szczerze i uczciwie mówi o tym Klientom.

 

adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

Adwokat Ewa Biernacka- Buksza jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Z Kancelarią adwokata Krzysztofa Tumielewicza związana jest od lipca 2012 r. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowania i opracowywania umów prawa cywilnego i handlowego. W ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym, poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości, przez pracę projektowe (przygotowanie projektów umów), pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie pod względem prawnym wykonania inwestycji, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z prawa karnego, prawa karnego gospodarczego oraz handlowego. Zapewnia rzetelną reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej, jak również w toku negocjacji z kontrahentami, czy reprezentowania w ramach mediacji gospodarczych. Profesjonalista. Ma na swoim koncie obsługę takich inwestycji jak:

https://www.e-hotelarz.pl/artykul/75982/otwarty-zostal-grand-focus-hotel-szczecin/

https://wszczecinie.pl/aktualnosci,tak_ma_wygladac_zrewitalizowana_stara_drukarnia_wizualizacje,id-38178.html

i wiele innych ciekawych, a zarazem bardzo skomplikowanych inwestycji budowlanych, deweloperskich, hotelowych, apartamentowych, czy gastronomicznych.   

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, z którym współpracę rozpoczęła w 2013 r., będąc jeszcze na studiach prawniczych. W 2018 r. z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego -  w szczególności przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i przeciwko mieniu. W spektrum zainteresowań Pani Mecenas pozostaje również prawo rodzinne -  z powodzeniem prowadzi sprawy rozwodowe, o alimenty, w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, a nadto sprawy cywilne, w tym spadkowe oraz sprawy z zakresu prawa medycznego, w których reprezentuje pokrzywdzonych  w sprawach dotyczących błędów lekarskich.

Chcąc wzbogacać swoją wiedzę i doświadczenie, w roku 2022 rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

W kancelarii dzięki doświadczeniu i organizacji pełni funkcje kierownika.

adwokat Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

adwokat

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Praktykę w Kancelarii adwokata Krzysztofa Tumielewicza  rozpoczęła na drugim roku studiów. W maju 2021 r. przystąpiła do egzaminów zawodowych. W sierpniu 2021 r. została adwokatem (nr wpisu: SZC/Adw/740).

Pani Mecenas interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym (w tym sprawy o zapłatę, wykonanie umów, bezumowne zajmowanie lokalu, ochrona posiadania, własności, sprawy odszkodowawcze, o zadośćuczynienie za błąd medyczny pracowników służby zdrowia czy też sprawy o rozliczenie konkubinatu), spadkowym (w tym sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu i roszczenia z tym związane, sprawy o dział spadku), rodzinnym (m.in. sprawy o rozwód,  separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, opieka i kuratela, podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa małżonków, ubezwłasnowolnienie, ustalenie lub zaprzeczenie rodzicielstwa),  karnym (w którym działa zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych oraz jako obrońca osób podejrzanych i oskarżonych, zajmuje się również podgałęziami prawa karnego, w tym prawem wykroczeń, prawem karnym skarbowym, prawem karnym wykonawczym) oraz prawem pracy (m.in. spory dotyczące rozwiązania stosunku pracy, roszczenia ze stosunków pracy takie jak np. wynagrodzenie, urlopy, świadczenia dodatkowe, odszkodowanie za niedojście do skutku umowy o pracę, roszczenia dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy, sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem, a także sprawy związane z zakazem konkurencji i wypadkiem przy pracy.)

W swojej pracy podchodzi indywidualnie do każdej sprawy, dbając o interesy Klienta. Oferuje pomoc prawną z różnych dziedzin prawa na terytorium całej Polski. Pani Mecenas dokłada wszelkich starań, aby wynik sprawy zadowolił Klienta. Na bieżąco informuję o przebiegu postępowania, pozostając w stałym kontakcie z Klientem.

radca prawny Martyna Mordas

Martyna Mordas

radca prawny

Radca Prawny. Odbyła aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. W 2022 r. zdała egzamin końcowy. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez cału okres aplikacji radcowskiej współpracowała z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz. 

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, prawie handlowym, spółkach. wspiera również Kancelarię w sprawach karnych. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz w sprawach przed sądami administracyjnymi.

Biegle włada językiem angielskim.

p.s. 

Korporacyjni Klienci o Pani Mecenas Martynie piszą tak: 

Panie Krzysztofie,
Chciałbym serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę. Mimo że nasze osobiste kontakty nie są częste, Państwa profesjonalizm i zaangażowanie w każdą powierzoną sprawę robią ogromne wrażenie. Jestem niezwykle zadowolony z jakości usług świadczonych przez Pańską kancelarię. Współpracuję z kilkoma firmami prawnymi, ale to właśnie z Pana zespołem współpracuje się nam najlepiej, co potwierdza ostatnio odniesiony sukces w sądzie. Pragnę również złożyć świąteczne życzenia. Niech nadchodzące dni będą pełne radości i spokoju. Wyrażam nadzieję na dalszą owocną współpracę oraz życzę, aby w Pańskiej kancelarii pojawiało się więcej tak wybitnych profesjonalistów jak Pani Mecenas Martyna Mordas, i Pani Asys. Aleksandra Kowalonek.

adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego rocznik 2015.

Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem nieprzerwanie od 2013 roku, niemal od początku istnienia Kancelarii w obecnej lokalizacji.

Pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza ukończył w 2019 roku aplikację adwokacką i zdał pomyślnie egzamin adwokacki. Posiada ogromne doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, w szczególności dotyczących szkód komunikacyjnych, dochodzenia odszkodowań z polis OC i AC, w sprawach egzekucyjnych, sprawach gospodarczych, sprawach budowlanych w tym związanych z niewykonaniem, bądź niewłaściwym wykonaniem umów, dochodzeniem wierzytelności z wykonanych umów.

Posiada także wielkie doświadczenie w głównej specjalizacji Kancelarii – sprawach karnych, zarówno po stronie oskarżonego jak też pokrzywdzonego. Specjalizuje się w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, zatrzymaniem prawa jazdy. Konrad Rydzewski prowadzi także w imieniu Kancelarii między innymi sprawy o zapłatę zadośćuczynienia za zmarnowany urlop od biur podróży.

Biegle włada językiem angielskim prawniczym, posiada certyfikat TOLES na poziomie Higher a także certyfikat Cambridge CAE. Obsługuje klientów posługujących się językiem angielskim.

aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska

Ilona Pawlikowska

aplikant adwokacki

Aplikantka adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie odbywa trzeci rok aplikacji adwokackiej pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym co roku otrzymywała stypendium naukowe. Już w czasie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich.

Do zainteresowań Pani mecenas należą sprawy z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego. Zaangażowana w sprawy Klientów, dociekliwa oraz ambitna. Prywatnie pasjonatka sztuki, a nadto członek zespołu muzycznego Szczecińskiej Izby Adwokackiej „The Green Jabots”, w którym śpiewa.

aplikant adwokacki Aleksandra Borowy

Aleksandra Borowy

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki drugiego roku Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Magister Prawa. Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Zasada domniemania niewinności jako zasada prawa w ujęciu dyrektywalnym i ustawowe środki ochrony jej naruszenia” w Katedrze Teorii Prawa.

Aplikantka Adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Obecnie odbywa 2 rok  aplikacji adwokackiej pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza.
Zaangażowana w Program prawnych pro bono - Kancelarii TUMIELEWICZ. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z prawem medycznym, błędami w sztuce lekarskiej oraz ochroną praw pacjenta. Z racji obsługi prawnej Klientów Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz ma możliwość prowadzenia spraw pod nadzorem adwokata Krzysztofa Tumielewicza z zakresu prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, w tym spraw o oszustwo, usiłowanie zabójstwa, a także spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Aplikantka zajmuje się również sprawami cywilnymi, a w szczególności sprawami z gałęzi prawa rodzinnego, o rozwód, alimenty, egzekucję kontaktów, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie stałego miejsca pobytu małoletniego. Zdolny, młody i ambitny prawnik. Z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz współpracuje od IV roku studiów prawniczych.

 

aplikant adwokacki Aleksandra Rębacz

Aleksandra Rębacz

aplikant adwokacki

Aplikant Adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Magister Prawa. Z kancelarią Adwokacką Tumielewicz związana od II roku Studiów Prawniczych. Zdolny, ambitny i bardzo pracowity prawnik. Laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia naukowe. Tematem realizowanej przez nią pracy magisterskiej była „Specyfika ochrony konsumenta na rynku nieruchomości”. Prawo cywilne, prawo gospodarcze. Interesuje się szeroko pojmowaną ochroną praw konsumenta (m.in. tzw. misselling), prawem nieruchomości (m.in. analiza umów deweloperskich) oraz prawem handlowym. W pracy zajmuje się głównie sprawami cywilnymi, w tym m.in. sprawami o zapłatę, zadośćuczynienie, zasiedzenie oraz sprawami karnymi, które płyną z DNA Kancelarii. Jesteśmy dumni z osiągnięć Pani Mecenas, która własną ciężką pracą osiąga kolejne cele.

 

prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej. Obecnie współpracuje z Kancelarią w zakresie obsługi Klientów biznesowych, w tym w zwiazku z obsługą sieci handlowych, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Asystent adwokata  Aleksandra Kowalonek

Aleksandra Kowalonek

Asystent adwokata

Aleksandra Kowalonek. Asystent Adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Student V roku PRAWA – na Uniwersytecie Szczecińskim. Świetny młody prawnik. W trakcie przygotowania do egzaminu na aplikacje adwokacką. Interesuje się prawem cywilnym, prawem gospodarczym.

Asystent adwokata  Kinga Krasuska

Kinga Krasuska

Asystent adwokata

Kinga Krasuska. Asystent adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Student Wydziału Prawa V roku. W trakcie przygotowań do egzaminu na aplikacje adwokacką.

sekretarz Karolina Świątek

Karolina Świątek

sekretarz

Sekretarz Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17 pod nr telefonu +48 91 820 51 57, +48 602 100 679, mailem: adwokat@tumielewicz.pl. Na codzień dba o terminy, spotkania, kontakt z Klientami. Prowadzi obsługę poczty przychodzącej, wychodzącej. Sprawuje nadzór nad Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Studentka II roku Administracji oraz III roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się prawem gospodarczym i sprawami karnymi.

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21