Nasz zespół

Doświadczenie                  i kreatywność

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne we wszystkich istotnych dziedzinach prawa.

Zespół Kancelarii tworzy kilkunastoosobowa grupa młodych prawników - adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Dodatkowo stale współpracujemy z renomowanymi Kancelariami Notarialnymi, Doradztwa Podatkowego, Biurami Rachunkowymi, a także prawnikami zagranicznymi - z Niemiec, Hiszpanii, Holandii i innych krajów.

adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Adwokat od 2009 r., członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP, w Prokuraturze Rejonowej  w Szczecinie oraz w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Pełnił również obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego. 

Aplikację Adwokacką ukończył złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym. 

W skład kilkunastosobowego zespołu prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej wchodzi czterech adwokatów, czterech aplikantów adwokackich, jeden aplikant radcowski, trzech asystentów oraz sekretarz.  

Stale współpracujemy z prawnikami i studentami Wydziału Prawa, a także adwokatami, radcami prawnymi oraz aplikantami  z innych miast.

Prowadzimy stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze inwestycji biurowych, hotelowych, handlowych. Stale obsługujemy inwestorów, deweloperów oraz grupy inwestycyjne. 

Kompleksowo obsługujemy przedsięwzięcia związane z inwestycjami budowalnymi (w tym budowa biurowców, hoteli czy wielkopowierzchniowych centrów handlowych).

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie handlowym, stałej obsłudze spółek prawa handlowego.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz pracuje od ponad 16 lat (nieprzerwanie od 2005 r.) w zawodzie prawniczym, najpierw w Sądzie Okręgowym - jako asystent sędziego,  następnie na aplikacji adwokackiej, zaś od ponad 11 lat w zawodzie adwokata. Interesuje się prawem karnym (posiada doświedczenie zdobyte w wielu płaszczyznach, w wielu poważnych sprawach karnych, w tym sprawach karnych gospodarczych, aresztowych, karno skarbowych, karnych gospodarczych, skomplikowanych sprawach narkotykowych, itp.) Interesuje się prawem karnoskarbowym, a także prawem gospodarczym, i odszkodowaniami (specjalizacja: wypadki drogowe, błędy w sztuce medycznej). Posiada duże doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych. Mając na swoim koncie obsługę prawną takich inwestycji, od zakupu nieruchomości (gruntu, budynków do rewitalizacji), do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym Hotel Grand Focus Szczecin, sklepy i stacje paliw z grupy Intermarche, czy inwestycje nadmorskie. 

Pod moim stałym Patronatem pozostaje kilku aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej i obecnie ponadto, jeden aplikant radcowski. Już siedmiu (7) aplikantów adwokackich, którzy pozostawali pod moim patronatem ukończyło z wynikiem pozytywnym aplikacje adwokacką i zdało egzaminy adwokackie, zostało adwokatami (!).  

Adwokat Krzysztof Tumielewicz został wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej na kadencję 2016-2020 oraz ponownie na kadencję 2021- 2025 r.

W maju 2021 r. zostałem powołany do Zespołu ds. tajemnicy adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie - https://izba-adwokacka.szczecin.pl/tajemnica-adwokacka/

 

adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Adwokat Szczecin, adwokat Maria Tumielewicz ukończyła w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, a także współpracując z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem i zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe. Adwokat Maria Tumielewicz w 2013 r. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Od tego czasu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Współpracuje w ramach jednej siedziby z Kancelaria Adwokacka Tumielewicz.  Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, a także prawie karnym. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu między innymi: podziału majątku wspólnego, działu spadku, czy rozliczenia konkubinatu. Posiada doświadczenie w skomplikowanych procesach gospodarczych, gdzie miała okazje reprezentować przedsiębiorców, w sprawach opartych o niewykonanie umów, sprawach odszkodowawczych. Prowadzi również sprawy z zakresu błędów medycznych. Bardzo dobry analityk. Świetne pióro. Doświadczony mediator Szczecin.  

 

 

adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

Adwokat Ewa Biernacka- Buksza jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Z Kancelarią adwokata Krzysztofa Tumielewicza związana jest od lipca 2012 r. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowania i opracowywania umów prawa cywilnego i handlowego. W ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym, poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości, przez pracę projektowe (przygotowanie projektów umów), pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie pod względem prawnym wykonania inwestycji, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z prawa karnego, prawa karnego gospodarczego oraz handlowego. Zapewnia rzetelną reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej, jak również w toku negocjacji z kontrahentami, czy reprezentowania w ramach mediacji gospodarczych. Profesjonalista. Ma na swoim koncie obsługę takich inwestycji jak:

https://www.e-hotelarz.pl/artykul/75982/otwarty-zostal-grand-focus-hotel-szczecin/

https://wszczecinie.pl/aktualnosci,tak_ma_wygladac_zrewitalizowana_stara_drukarnia_wizualizacje,id-38178.html

i wiele innych ciekawych, a zarazem bardzo skomplikowanych inwestycji budowlanych, deweloperskich, hotelowych, apartamentowych, czy gastronomicznych.   

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, z którym współpracę rozpoczęła w 2013 r., będąc jeszcze na studiach prawniczych. W 2018 r. z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawach rozwodowych, o alimenty, władzę rodzicielską i kontakty, o zachowek. Interesuje się również prawem medycznym, reprezentując pokrzywdzonych w sprawach dotyczących błędów lekarskich. Koordynuje pracę Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. pełniąc z uśmiechem funkcje kierownika. 

Adwokat Alicja Krzyśko – Makulska od wielu lat w ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz, zajmuje się problematyką rozwodów, władzy rodzicielskiej, alimentów i podziału majątku wspólnego po rozwodzie lub w trakcie rozwodu. Na kanwie tych doświadczeń we współpracy z współpracującymi z Naszą Kancelarią Adwokacką psychologami, detektywami, pomaga Naszym Klientom w przejściu tego trudnego etapu w życiu. Zaufało nam już wielu Klientów. W stałym biegu mamy co najmniej kilkadziesiąt spraw rozwodowych, co pozwala Nam być na bieżąco z aktualną linią orzeczniczą sądu rozwodowego.

 

adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Biegle włada językiem angielskim. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, egzekucyjnych oraz spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy. Prowadzi bloga z zakresu odszkodowań. Obecnie w bieżącej obsłudze prowadzi kilkadziesiąt spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym. Adwokat Szczecin Konrad Rydzewski, posiada doświadczenie w zakresie skutecznego dochodzenia należnych odszkodowań. W sprawach odszkodowawczych Kancelaria Adwokacka Tumielewicz świadczy profesjonalne, kompleksowe usługi na każdym etapie procesu dochodzenia należnych roszczeń odszkodowawczych, począwszy od analizy sprawy, poprzez etap przedsądowy, w tym pomoc w sformułowaniu wezwania do zapłaty, negocjacje, zawieranie ugody, aż po postępowanie sądowe do uzyskania prawomocnego wyroku oraz dalej na etapie postępowania egzekucyjnego, aż do faktycznego uzyskania środków przez Państwa. Adwokat Konrad Rydzewski, w ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz, zajmuje się między innymi odszkodowaniami wypadkowymi, odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu, odszkodowaniami za błędy lekarskie, odszkodowaniami za uszkodzenie mienia, zadośćuczynieniami za doznane krzywdy, dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku, rentami z tytułu poniesionych uszczerbków na zdrowiu, odszkodowaniami uzyskiwanymi od firm ubezpieczeniowych, instytucji państwowych, podmiotów prywatnych.

adwokat Marta Kowalińska

Marta Kowalińska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Od 28 sierpnia 2021 r. Adwokat (!). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Tytan pracy. Profesjonalista w każdym calu. Specjalizuje się w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych, a także sprawach karnych medycznych, błędach medycznych, postępowaniach dyscyplinarnych, w tym dotyczących odpowiedzialności lekarskiej, dentystycznej, ratowników medycznych i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, zagadnień z zakresu zgody pacjenta, błędów lekarskich, zatrudnienia w podmiotach medycznych, refundacji, kontraktów, klauzuli opt-out. Posiada duże doświadczenie w skomplikowanych sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Ponadto, w postępowaniach związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i pomocy prawnej w zakresie ugodowego zakończenia sporów, mediacjach. Adwokat o ogromenj empatii, i zaangażowaniu. Nie bojący się podjąć nawet najtrudniejszego zadania.  

adwokat Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

adwokat

Egzaminowany Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Od 28 sierpnia 2021 r. Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Współpracę z Kancelarią adwokata Krzysztofa Tumielewicza rozpoczęła w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Interesuje się w szczególności prawem rodzinnym, w tym alimentami – dochodzeniem świadczeń, ich egzekucją oraz niealimentacją, a także władzą rodzicielską i kontaktami z małoletnimi dziećmi, sprawami rozwodowymi i majątkowymi małżonków. Posiada doświadczenie w obłudze prawnej skomplikowanych spraw o podział majątku, rozliczenia konkubinatu. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa konsumentów oraz upadłości.

adwokat Agnieszka Zabłocka

Agnieszka Zabłocka

adwokat

Egzaminowany Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Od 28 sierpnia 2021 r. Adwokat. Aplikację odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Interesuje się prawem cywilnym, prawem administracyjnym, budowlanym i gospodarczym. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Wchodzi w skład zespołu obsługującego podmioty z branży handlowej (obiekty handlowe wielkopowierzchniowe), stacje paliw, a także spółki deweloperskie, realizujące znaczące inwestycje. W ramach stałej obsługi prawnej nadzoruje procesy administracyjne, w tym jest autorem odwolań, skarg do WSA, NSA. Stale współpracuje ze zespołami budów, w tym architektami, inżynierami, kierownikami robót. 

aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska

Ilona Pawlikowska

aplikant adwokacki

Aplikantka adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej, która aplikację odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, coroczna stypendystka naukowa. Już w okresie studiów praktykowała w kancelariach adwokackich. W kręgu jej zainteresowań pozostają głównie sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, podział majątku,władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), karnego (przestępstwo niealimentacji, stosowanie procedury karnej w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu) oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego (sprawy o zapłatę,o dział spadku, o zasiedzenie). 

radca prawny Martyna Mordas

Martyna Mordas

radca prawny

Radca prawny Martyna Mordas. Odbywała aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem w ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Posiada między innymi doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, rozliczenia konkubinatu, zniesienia współwłasności, postępowania administracyjnego, windykacji, egzekucji, prawa pracy. Biegle włada językiem angielskim.  

prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej. Obecnie współpracuje z Kancelarią w zakresie obsługi Klientów biznesowych, w tym w zwiazku z obsługą sieci handlowych, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

asystent adwokata Aleksandra Rębacz

Aleksandra Rębacz

asystent adwokata

Studentka drugiego roku prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Interesuje się prawem rodzinnym, w tym sprawami rozwodowymi, prawem cywilnym  (dochodzeniem świadczeń) oraz sprawami karnymi. 

Biegle włada językiem angielskim.

asystent Aleksandra Borowy

Aleksandra Borowy

asystent

Aleksandra Borowy jest magistrem prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zatrudniona w Kancelarii Adwokackiej Krzysztofa Tumielewicza na stanowisku prawnika. W trakcie przygotowania do egzaminu na aplikacje adwokacką. Interesuje się prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym.  Opracowuje projekty pism procesowych, opinii prawnych, środków zaskarżenia. Posiada już kilkuletnie doświadczenie w pracy Kancelarii Adwokackiej. 

asystent Michał Rudzki

Michał Rudzki

asystent

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Stale współpracuje z Kancelarią Adwokacką Krzysztofa Tumielewicza. Pracuje na stanowisku asystenta. Interesuje się między innymi tematyką IT i nowymi technologiami. W ramach pracy w Kancelarii miał możliwość między innymi samodzielnie kierować projektami obejmującymi  zagadnienia w przedmiocie pozyskiwania kapitału i finansowania działalności turystycznej, obsługi prawnej w przedmiocie innowacyjnych projektów, uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich i państwowych. Biegle włada kilkoma językami obcymi, w tym językiem angielskim i niemieckim.  

sekretarz Agnieszka Budzińska

Agnieszka Budzińska

sekretarz

Karolina Światek - Sekretarz Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17 pod nr telefonu +48 91 820 51 57, +48 602 100 679, mailem: adwokat@tumielewicz.pl. Na codzień dba o terminy, spotkania, kontakt z Klientami. Prowadzi obsługę poczty przychodzącej, wychodzącej. Sprawuje nadzór nad Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych.