Prawo cywilne

Specjalizacje

« powrót do spisu

Adwokat Szczecin sprawy cywilne 

Kancelaria Adwokacka Tumielewicz świadczy pomoc prawną z szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym udzielamy porad prawnych podczas spotkań w kancelarii, reprezentujemy naszych Klientów na etapie przedprocesowym jak również we wszelkich fazach postępowania cywilnego przed właściwymi sądami, w tym Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, Sądami Apelacyjnymi, w tym Sadem Najwyższym , na terenie całego kraju. Doradzamy i reprezentujemy w sprawach:

o zapłatę (dochodzenie należności przed sądem, egzekucja komornicza, skarga pauliańska, nieważność umów, ustalenie rzeczywistego stanu prawnego ksiąg wieczystych)

spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dziedziczenie, sukcesja)

rodzinnych (alimenty, władza rodzicielska, kontakty, pozbawienia władzy, konwencja Haska, mediacje rodzinne)

naruszenia obowiązków umownych (kary umowne, zastępcze wykonanie, roszczenia z umów)

o eksmisję i zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu lub gruntu (odszkodowanie za bezumowne korzystanie)

wydania nieruchomości, o wydanie rzeczy, o naruszenie posiadania, przywrócenie utraconego posiadania

o ustalenie istnienia prawa, ustalenie ważności umów, 

odszkodowanie / zadośćuczynienie, w tym za wypadki, czyny niedozwolone

ustanowienia służebności przesyłu (w tym odszkodowanie za słupy)

o ochronę dóbr osobistych (art. 23, 24 kodeksu cywilnego)

dotyczących prawa własności (prawo rzeczowe, księgi wieczyste, służebności, hipoteka, użytkowanie wieczyste)

podział majątku, rozliczenie konkubinatu

zasiedzenia nieruchomości, uwłaszczenia nieruchomości

o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przejazdu i przechodu

dotyczących osobistych i majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku, prawa własności intelektualnej

 

Pomagamy również w sporządzaniu i opiniowaniu umów cywilnych, umów handlowych, a także reprezentujemy Klientów w sprawach gospodarczych.

Ponadto, udzielimy pomocy przy: odszkodowaniach, windykacja należności, w tym dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie m. in. wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, wypadków losowych, błędów medycznych, bezumownego zajęcia gruntu oraz zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC, OC, ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami mienia, a także w sprawach o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, błędów w sztuce lekarskiej i innych.

 

 

a lot of works out take too much time to end up being area very comfortable about rolex datejust 279135rbr 0017 28mm ladies rose gold tone brown dial rolex.cheap van af welke leeftijd mag je vapen under $60 enthusiastic by a very late 25th century euro larger railway trail station inside of the corridor of a ribs dome.