Prawo medyczne

Specjalizacje

« powrót do spisu

Prawo medyczne

Pomoc prawna w zakresie tzw. prawa medycznego, w tym obsługa prawna i prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi podmiotów sektora ochrony zdrowia, reprezentowanie personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych (reprezentujemy lekarzy, pielęgniarki, jak również pacjentów), obsługa prawna realizacji kontraktów z NFZ, w tym spory przeciwko NFZ, w imieniu lekarzy, aptek. Sprawy o ochronę dóbr osobistych lekarzy, pielęgniarek, jak również pacjentów i ich rodzin.

Zadania

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych dotyczących błędów medycznych (w tym czyny zabronione z art. 160 kk, art. 155 kk), a także spraw cywilnych o odszkodowanie za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem leczenia szpitalnego, z zakresu medycyny estetycznej, z zakresu stomatologii, czy naruszania praw pacjentów. Reprezentujemy Naszych Klientów także przed sądem lekarskim w postępowaniu dyscyplinarnym w Izbie Lekarskiej.

Klienci 

Reprezentujemy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, jak również pacjentów i ich rodziny. Dzięki temu zdobywamy doświadczenie z obu stron. 

Sprawy 

Oferujemy analizę prawną danej sprawy, negocjacje przedsądowe z udziałem lekarza, zakładu opieki zdrowotnej, pacjenta lub towarzystwa ubezpieczeń, pomoc prawną w postępowaniu przed sądem powszechnym, na wszystkich etapach postępowania, w postępowaniu dyscyplinarnym, reprezentacje w postępowaniach karnych, na każdym etapie, w tym Policji, w prokuraturze, Sadach. Zakres usług prawnych z zakresu prawa medycznego obejmuje między innymi pomoc prawną dla lekarzy, pomoc prawną dla pacjentów, sprawy o błędy medyczne, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, inne. 

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21