Prawo spółek
Prawo gospodarcze

Specjalizacje

« powrót do spisu

Prawo gospodarcze, prawo spółek, stała obsługa prawna, prawo handlowe 

Reprezentujemy podmioty gospodarcze. Prowadzimy ich stałą obsługę prawną (aktualnie obsługujemy spółki prawa handlowego z branży między innymi: budowalnej, nieruchomości, handlowej, agencji pracy tymczasowej, produkcyjne),  jak również reprezentujemy Naszych Klientów w sporach sądowych, mediacjach, czy negocjacjach. Sporządzamy projekty umów cywilnoprawnych. Ponadto, pomagamy w rejestracji spółek. Współpracujemy z Kancelariami Notarialnymi, Doradztwa Podatkowego. Kompleksowo obsługujemy proces windykacyjny, stale współpracując z Kancelariami Komorniczymi z całej Polski. 

 

Spółki i prawo korporacyjne
Świadczymy obsługę prawną w zakresie prawa spółek i prawa korporacyjnego. Przez wiele lat mieliśmy możliwość zdobywania doświadczenia w tym przedmiocie obsługując duże podmioty prawa handlowego z regionu i nie tylko, w tym podmioty z grupy Intermarche (https://intermarche.pl/) , BP (https://www.bp.com/pl_pl/poland/home.html), czy lokalnych deweloperów, realizujących duże przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak miedzy innymi: https://www.focushotels.pl/grand-focus-hotel-szczecin , https://www.e-hotelarz.pl/artykul/76462/szczecin-zadebiutowala-nowa-marka-grand-focus-hotel-2/, https://gazetalubuska.pl/w-gorzowie-ruszyla-budowa-marketowej-stacji-intermarche/ar/7794111 , i wiele innych ciekawych przedsięwzięć inwestycyjnych. Na życzenie wylegitymujemy się stosownymi referencjami. 

 

Adwokaci z Naszej Kancelarii Adwokackiej mogą pomóc w szczególności

w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z o.o., jak i osobowych, a także w zakresie funkcjonowania innych podmiotów prawa handlowego, podmiotów gospodarczych, obsługujemy również i reprezentujemy wspólników tych spółek, w tym na zgromadzeniach, podczas głosowań, przy formułowaniu projektów uchwał, protokołów walnych zgromadzeń, itp. 

we wszystkich sprawach związanych z pomocą prawną przy zakładaniu spółek prawa handlowego, w tym w zakresie sporządzania projektów umów spółek oraz statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;

w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek, obsługi prawnej walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
pomoc prawna związana ze zbywaniem oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego, w tym obsługa prawna w przedmiocie wnoszenia aportu do spółek prawa handlowego, w tym aportu nieruchomości, zmianami umowy spółki, 

przygotowujemy projekty umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji, umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej, rozwiązaniem i likwidacją spółek, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;

obsługa prawna procesów związanych z przekształcaniem, łączeniem oraz podziałem spółek prawa handlowego;
w zakresie postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego

w zakresie realizacji audytów prawnych (due diligence) spółek prawa handlowego, w tym pod kątem prawnym, księgowym, podatkowym; 

Przygotowujemy również opinie prawne. Świadczymy obsługę prawną w przedmiocie zaskarżania uchwał organów spółek oraz ustalaniem nieistnienia takich uchwał, w sprawach o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.. W tym zakresie świadczymy usługi zarówno na rzecz podmiotów prawa handlowego jak i na rzecz wspólników.

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną przy prowadzeniu postępowań sądowych , a także w negocjacjach mających na celu ugodowe zakończenie sporu.

Świadczymy również obsługę prawną, w tym obrony w sprawach karnych gospodarczych, kks, reprezentowanie spółek jako podmiotów pokrzywdzonych, w zakresie postępowań karnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

 

Umowy gospodarcze 

Mamy doświadczenie w opracowywaniu projektów umów spółek, porozumień wspólników, tzw. Term sheet, LOI, umowa inwestycyjne, projekty umów spółki, inne dokumenty związane z przygotowaniem inwestycji, jej realizacją, etapem projektowania, nadzoru budowlanego, wykonawstwa, podwykonawstwa, generalnego wykonstwa, pomocy prawnej przy odbiorach inwestycji, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, czy sądowo administracyjnych, reprezentowania przez Wojewódzkim Sądami Administracyjnymi, czy Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

 

 

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21