Wysokość honorarium

Numery kont bankowych

Konto PLN:
03 1090 1492 0000 0001 1385 0862

Konto walutowe (Euro):
PL 70 1240 3930 1978 0010 6343 6706

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem. Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenie w systemie ryczałtowym lub godzinowym, które będzie uzależnione od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować, lub wynagrodzenie od tzw. wyniku, osiągniętego celu, kwoty wygranej, oczekiwanego zakończenia sprawy karnej, itp.

Aby dowiedzieć się ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, proszę kontaktować się z Sekretariatem naszej Kancelarii, telefonicznie względnie e-mailowo lub bezpośrednio z adwokatem.

Koszt porady prawnej

Przeciętny koszt porady prawnej to kwota rzędu: od 150 zł do 300 zł w zależności od charakteru sprawy i poświęconego czasu.

Możliwe zasady rozliczenia z Kancelarią

Wynagrodzenie ryczałtowe – ustalane przy zlecaniu sprawy. Stawka z góry ustalana za prowadzenie całej sprawy, lub całego etapu sprawy (postepowanie przed Sadem pierwszej instancji, postępowanie prokuratorskie, procent od wygranej, inne. Od razu Klient wie, ile zapłaci za swoją sprawę. Wynagrodzenie ryczałtowe – może być uzupełnione o premię za dobre załatwienie sprawy, za osiągnięcie założonych wyników, oczekiwań, za liczbę terminów rozpraw.

Wynagrodzenie godzinowe / lub wynagrodzenie godzinowo – ryczałtowe – indywidualnie ustalona z Klientem stawka za jedną roboczogodzinę pracy Kancelarii. Stawka godziny pracy Kancelarii średnio oscyluje od kwoty 150 do 300 zł netto w zależności od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, liczby osób zaangażowanych w obsługę danej sprawy. Klient jest na bieżąco informowany o czasie jaki jest poświęcany na obsługę Jego sprawy. W sprawach w których nie da się z góry określić czasu potrzebnego na obsługę danej sprawy – Kancelaria proponuje kwotę ryczałtową (np. 2.000 zł), z zastrzeżeniem, że jeśli obsługa sprawy zajmie więcej niż .. (np. 10 godzin pracy), może powstać potrzeba rozmowy o dalszym wynagrodzeniu. Jesteśmy dla Państwa. Niemniej, najczęściej Klienci są niezadowoleniu z prawników którzy ich obsługują z powodu "braku czasu na obsługę ich sprawy", nieodbieranie telefonów, to zaś najczęściej jest pochodną nieprofesjonalnego ustalenia zasad wynagrodzenia. Ustalenie jasnych zasad powoduje, że Kancelaria wie, że sprawa jest prawidłowo rozliczana, zaś Klient wie, za co płaci Kancelarii. W naszej Kancelarii, zawsze do sprawy przydzielonych jest dwóch adwokatów, co powoduje, że jest lepszy kontakt, możliwość umówienia się z dnia na dzień, w sprawach pilnych, itp.

Stała obsługa prawna – ryczałt, lub wynagrodzenie ryczałtowo godzinowe - indywidualnie ustalona z Klientem zarówno stawka za jedną roboczogodzinę, jak i ilość miesięcznych godzin przeznaczonych na obsługę prawną, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wykonywania usług prawnych ponad ustaloną ilość godzin pracy, w zależności od potrzeb.

Jednorazowa porada prawna – konsultacja prawna w Kancelarii. Jej koszt oscyluje średnio od kwoty 150 do 300 zł, w zależności od czasu poświęconego na spotkanie, stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, tego, czy zagadnienie wymaga analizy dokumentów, opracowania pisma, tego czy spotkanie odbywa się z partnerem, adwokatem, czy aplikantem adwokackim.

Wynagrodzenie zależne od wygranej, które w przeważającej części zależy od faktycznego rezultatu, wyniku sprawy, tzw. sukces fee. W tym przypadku Kancelaria przejmuje istotną część ryzyka związanego z prowadzeniem sprawy. Jest to model współpracy preferowany przez Klientów w sprawach odszkodowawczych, dochodzenie odszkodowań. Często osoby niezamożne, względnie kiedy wynik sprawy jest przyszły i niepewny (odszkodowania za błędy medyczne, wypadki drogowe, itp.), oczekują takiego sposobu rozliczenia. Powyższy sposób rozliczania może być ustalony również w sprawach sądowych, negocjacjach umów (osiąganie założonych celów). Powyższe pozwala zlecić każdą sprawę, przy zaangażowaniu niewielkich środków, zminimalizowaniu ryzyka po stronie Klienta.

Względnie inne, zaproponowane przez Klienta.

 

Program bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych

Bezpłatne porady prawne udzielane są w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od godziny 16 do 18, względnie w sytuacjach pilnych częściej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza od początku swojej działalności udziela bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym, potrzebującym pomocy prawnej.

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl