Wysokość Honorarium

Zasady wynagrodzenia

Koszty adwokata 

Cennik adwokata

Ile kosztuje adwokat 

Koszty pomocy prawnej

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem

Przeciętny koszt porady prawnej to kwota rzędu:
od 200 zł do 400 zł
w zależności od charakteru sprawy             i poświęconego czasu

Porozmawiajmy. Zapraszamy do kontaktu, telefon, mail, Messenger. Najpierw ustalimy istotę Państwa problemu, to czy widzimy szansę udzielenia pomocy, a dopiero potem porozmawiamy o wynagrdzeniu.  

Istnieje wiele możliwości ustalenia wysokości wynagrodzenie, poczynając od systemu ryczałtowego lub godzinowego, gdzie wynagrodzenie będzie uzależnione od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować lub wynagrodzenie od tzw. wyniku, osiągniętego celu, kwoty wygranej, oczekiwanego zakończenia danej sprawy, itp. 

Aby dowiedzieć się ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, ile będzie kosztowała dana konsultacja prawna, spotkanie, czy tzw. porada prawna, proszę śmiało kontaktować się z Sekretariatem naszej Kancelarii Adwokackiej, telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwm aplikacji Messenger, lub bezpośrednio z adwokatem lub aplikantem adwokackim z Naszej Kancelarii. Wycenimy Państwu bezpłatnie każde zapytanie. Z każdym Klientem ustalamy jasne zasady współpracy. Staramy się postępować tak, aby każda informacja dotycząca wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania była sformułowana jednoznacznie. Staramy się być elastyczni. Wynagrodzenie może być płatne w ratach, w ustalonych przez strony terminach. Jeśli Cię nie stać na pokrycie wynagrodzenia, udzielimy informacji jak można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Pomożemy sformułować wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu - na koszt Skarbu Państwa. Nie odmówimy nikomu kto tego potrzebuje pomocy prawnej. Jesteśmy do Państwa dyspoyzcji - telefon +48 608 622 488, +48 602 100 679, +48 91 820 51 57, adwokat@tumielewicz.pl

 

 

Możliwe zasady rozliczenia z Kancelarią

W sprawach, które zostaną nam przekazane do prowadzenia, koszty związane z poradą prawną zostają zaliczone na poczet umówionego wynagrodzenia.

 

Wynagrodzenie
ryczałtowe

Ustalane przy zlecaniu sprawy. Stawka z góry ustalana za prowadzenie całej sprawy lub całego etapu sprawy (postepowanie przed Sądem pierwszej instancji, postępowanie prokuratorskie, procent od wygranej, inne). Od razu Klient wie, ile zapłaci za swoją sprawę. Wynagrodzenie ryczałtowe może być uzupełnione o premię za dobre załatwienie sprawy, za osiągnięcie założonych wyników, oczekiwań, za liczbę terminów rozpraw. Stawki za prowadzenie spraw o rozwód, podstawowej sprawy karnej, sprawy cywilnej, czy pracowniczej są ustalana w Naszej Kancelarii na poziomie rynkowym. przy uwzględnieniu stawek z rozporządzeń określających tzw. stawki minimalne. Prowadzenie sprawy w sądzie to koszt od kilku tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę., że sprawy w Polsce trwają średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy, wynagrodzenie może być również rozłożone w czasie. Aby praca Kancelarii Adwokackiej, składającej się z zespołu wykwalifikowanych prawników, dobrze zorganizowanego Sekretariatu, miała sens ekonomiczny, aby Klienci mieli zapewniony dobry serwis, aby mieli stały kontakt telefoniczny z Kancelarią, byli informowani na bieżąco o postępach w sprawie, średni koszt efektywnej godziny pracy Kancelarii musi oscylować wokół kwot 200 do 300 zł za godzinę pracy Kancelarii. 

 

Wynagrodzenie
godzinowe

Wynagrodzenie godzinowe lub wynagrodzenie godzinowo – ryczałtowe – indywidualnie ustalona z Klientem stawka za jedną godzinę pracy Kancelarii. Stawka godziny pracy Kancelarii średnio oscyluje od kwoty 200 do 300 zł netto, w zależności od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, liczby osób zaangażowanych w obsługę danej sprawy. Klient jest na bieżąco informowany o czasie jaki jest poświęcany na obsługę Jego sprawy. W sprawach, w których nie da się z góry określić czasu potrzebnego na obsługę danej sprawy – Kancelaria proponuje kwotę ryczałtową (np. 2.000 zł), z zastrzeżeniem, że jeśli obsługa sprawy zajmie więcej niż, np. 10 godzin pracy, może powstać potrzeba rozmowy                 o dalszym wynagrodzeniu. Ustalenie jasnych zasad powoduje, że Kancelaria wie, że sprawa jest prawidłowo rozliczana, zaś Klient wie, za co płaci Kancelarii. W naszej Kancelarii zawsze do sprawy przydzielonych jest dwóch prawników, co powoduje, że możliwe jest zapewnienie lepszego kontaktu w sprawach pilnych.

 

Stała
obsługa prawna

Ryczałt lub wynagrodzenie ryczałtowo godzinowe - indywidualnie ustalona z Klientem zarówno stawka za jedną godzinę, jak i ilość miesięcznych godzin przeznaczonych na obsługę prawną, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wykonywania usług prawnych ponad ustaloną ilość godzin pracy. Wszystko w zależności od potrzeb.

 

Jednorazowa
porada prawna

Jej koszt oscyluje średnio od kwoty 200 do 400 zł, w zależności od czasu poświęconego na spotkanie, stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, niezbędności analizy dokumentów, czy też opracowania pisma.

 

Wynagrodzenie
zależne od wygranej

W przeważającej części zależy od faktycznego rezultatu, wyniku sprawy, tzw. sukces fee. W tym przypadku Kancelaria przejmuje istotną część ryzyka związanego z prowadzeniem sprawy. Jest to model współpracy preferowany przez Klientów w sprawach odszkodowawczych. Często osoby niezamożne, względnie kiedy wynik sprawy jest przyszły i niepewny (odszkodowania za błędy medyczne, wypadki drogowe, odszkodowania, zadośćuczynienia, itp.), oczekują takiego sposobu rozliczenia. Powyższy sposób rozliczania może być ustalony również w sprawach sądowych, negocjacjach umów (osiąganie założonych celów). Powyższe pozwala zlecić każdą sprawę, przy zaangażowaniu niewielkich środków, zminimalizowaniu ryzyka po stronie Klienta.

 

Faktura

Klient Kancelarii jeśli chce otrzymać tzw. fakturę imienną, czyli fakturę na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności, to na zgłoszenie tego ma maksymalnie 3 miesiące. Po tym terminie wystawienie FV będzie niemożliwe. Wszystkie kwoty wpłacane na konto Kancelarii Adwokackiej są nabijane na kasę. Jeśli Klient prowadzi działalność gospodarczą, wolę otrzymania FV musi zgłosić przed nabiciem kwoty na kasę. Po tym terminie będzie to niemożliwe.

 

 

 

 

 

Program bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych

Bezpłatne porady prawne udzielane są w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od godziny 16 do 18, względnie w sytuacjach pilnych częściej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza od początku swojej działalności udziela bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym, potrzebującym pomocy prawnej.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu w nowopowstałym budynku (Grand Focus Szczecin) Zawiszy Office Center Sp. z o.o. w Szczecinie z siedzibą przy ul. Boh. Warszawy 93/5, 70 - 343 Szczecin, utworzyła Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Tumielewicz zaprasza na cyklicznie bezpłatną pomoc prawną dla społeczności lokalnej w celu zapobiegania i zmniejszeniu skutków wykluczenia społecznego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach od 10 do 14, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z Panią Aleksandrą Rębacz, telefony: 91 820 51 52, 602 - 100 - 679, 662 - 512 - 564. Nasza Kancelaria planuje zapewnić możliwość dostępu do wiedzy prawniczej bez konieczności ponoszenia przez te osoby wydatków. Poradnictwo prawne stanowić będzie dodatkowe źródło edukacji, wiedzy oraz rozwoju postaw obywatelskich w lokalnej społeczności. Poradnictwo prawne będzie miało na celu nie tylko działanie „objawowe” – reakcję na przedstawiony problem ale przede wszystkim edukację i podnoszenie świadomości prawnej osób zgłaszających się o pomoc. Spotkania z osobami zainteresowanymi będą odbywały się albo w w/w obiekcie, albo w siedzibie spółki w Szczecinie, przy al. Boh. Warszawy 93/5, raz w miesiącu, na czas 4 godzin w celu prowadzenia opisanego powyżej punktu poradnictwa prawnego.

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21