Udzialenie porad i sporządzanie opinii prawnych

Zakres usług

« powrót do spisu

Adwokaci z naszej Kancelarii Adwokackiej, udzielają porad prawnych i konsultacji. Kancelaria czynnie uczestniczy w programie bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane osobom niezamożnym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Przeciętny koszt porady prawnej to kwota około 100 zł. W ramach konsultacji można również zostawić do analizy dokumenty. Wówczas dany prawnik umówi się kolejny termin, i udzieli kompleksowej porady prawnej, po analizie dokumentów. Koszt konsultacji prawnej zawsze zaliczany jest na poczet wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy, jeśli Klient zdecyduje się na powierzenie jej naszej Kancelarii Adwokackiej.

Przyjmujemy również zlecenia na opracowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego. W ramach tego typu zlecenia, można poznać stanowisko w zakresie możliwości rozwiązania konkretnego sporu, uzyskać opinię na temat prawnych możliwości dochodzenia określone żądania na drodze postepowania sądowego. Ocenić dane zagadnienie pod kątem obowiązujących przepisów prawnych, a także stanowiska doktryny, oraz aktualnego orzecznictwa, w tym orzecznictwa Sadu Najwyższego. Często przed przyjęciem do prowadzenia danej sprawy, Kancelaria Adwokacka przyjmuje sprawę do tzw. zaopiniowania, przedstawienia możliwych rozwiązań, a dopiero po tym, ustalenia kierunku prowadzenia danej sprawy. Oczywiście wynagrodzenia za sporządzenie tego typu opinii prawnej, jest zaliczane na poczet umówionego wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy.

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21