Pozostałe:

Zakres usług

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza prowadzi (i posiada doświadczenie) w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego.

I. sprawy cywilne # prawo cywilne # adwokat szczecin sprawa cywilna

II. Specjalizacja – Prawo cywilne – Sprawa cywilna – Adwokat Szczecin

Prawo cywilne to między innymi sprawy związane z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, dotyczące stosunków tzw. własnościowych (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste), ale również sprawy odszkodowawcze (odszkodowania, dochodzenie odszkodowań to również sprawa cywilna). Sprawy cywilne zaczynają się od spraw o zapłatę, sprawy o ustalenie, zniesienie współwłasności, itd.

W ramach pomocy prawnej w sprawach cywilnych udzielamy porad prawnych, uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach, sporządzamy i opiniujemy: umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy pożyczki, umowy rachunku bankowego, umowy zlecenia, umowy agencyjne, umowy komisu, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia, umowy darowizny, umowy przekazania nieruchomości, umowy dożywocia, umowy spółki cywilnej, umowy leasingu, umowy świadczenia usług, umowy faktoringu, umowy zlecenia, umowa cesji, umowy franczyzowe, i wiele innych.

Doradzamy w zakresie sposobów zabezpieczeń praw wynikających z umów. Opracowujemy również pozwy, apelacje, pisma procesowe.

Reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach dotyczących miedzy innymi:
wykonywania umów oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie
ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów, przejścia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej,
odszkodowań z czynów niedozwolonych, błędów medycznych, wypadków, inne
o zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej,
ochrony dóbr osobistych,
skargi pauliańskiej,
zniesienie współwłasności,
zasiedzenie nieruchomości
i wiele innych


Zapraszamy do współpracy
Zespół Kancelarii Adwokackiej adwokata Krzysztofa Tumielewicza

www.adwokaciszczecin.pl

 

 

 

 

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl