Adwokat Szczecin # Adwokat dla Przedsiębiorcy # Adwokat w Szczecinie # Prawo gospodarcze

Zakres usług

« powrót do spisu

ADWOKAT DLA PRZEDSIĘBIORCY # Adwokat Szczecin # Prawo gospodarcze # Adwokat w Szczecinie # Przedsiębiorcy


I.


Na kanwie konferencji „Adwokat dla przedsiębiorcy”, prezentujemy zakres możliwości związany z obsługą prawną (adwokat szczecin) pomocą prawną – jaką świadczą adwokaci z naszej Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie w dziedzinach prawa związanych z obrotem gospodarczym (Prawem gospodarczym – Prawo gospodarcze).

 

W ramach pomoc prawnej świadczonej przez Naszą Kancelarie Adwokacką w Szczecinie (Kancelaria Adwokacka – adwokat Krzysztof Tumielewicz) udzielimy pomocy prawnej, skonsultujemy z Państwem wszystkie aspekty zakładania firmy i wyboru najbardziej dogodnych form prawnych dla prowadzonej działalności gospodarczej.

 
Udzielimy pomocy prawnej i postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy / przedsiębiorców / firm / spółek prawa handlowego, w tym w zakresie codziennych procedur związanych z prowadzeniem firmy, pomożemy  zabezpieczyć Państwa interesy i usprawnić działanie.

 

Pomożemy również w przygotowaniu się do przekazania przedsiębiorstwa sukcesorowi (następcy prawnemu, spadkobiorcom, sukcecja przedsiębiorcy, sprzedaż przedsiębiorstwa, darowizna całego lub wydeodrębnionej części przedsiębiorstwa), przejęcia lub upadku, czyli podpowiedzi, jak z najmniejszą stratą zakończyć działalność gospodarczą.

 

Adwokaci z Naszej Kancelarii mogą pomóc – zarówno przy zagadnieniach związanych z Prawem gospodarczym – ale również wcielić się w rolę adwokata – karnisty (prawo karne) zarówno w fazie prewencyjnej jak również reakcyjnej (obrona w sprawach karnych, obrona w sprawach karnych gospodarczych, posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, mieliśmy okazje udzielać pomocy prawnej w takich sprawach karnych gospodarczych jak np. sprawa tzw. SKOK - ów, tzw. afery GetBack, Amber Gold, afery Polickiej (ZCH Police), itp.  

 

Doradzimy jak uniknąć ryzyk związanych z tzw. „karuzela VAT” (w które często wplątuje się uczciwych przedsiębiorców), przestępstw przetargowych (posiadamy doświadczenie w obsłudze przetargów, czy obronie w sprawach tzw. przetargowych, w tym w instytucjach publicznych, Wojsku Polskim, itp. 


W ramach świadczonych usług prawnych, pomocy prawnej, obsługi prawnej, zaopiniujemy planowane ścieżki rozwoju Państwa przedsiębiorstwa oraz planowanych projektów.

 

II.

 

Pomoc prawna dla przedsiębiorców z zakresu Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego.


Przygotowywanie umów gospodarczych, dbanie o ich odpowiednią redakcję.
Pomoc prawna dla przedsiębiorców, z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pomoc prawna przy optymalnym wyborze formy zatrudnienia dla swoich współpracowników.
Ryzyka potraktowania umowy cywilnoprawnej jako umowy o pracę. Ustalenie stosunku pracy – obrona pracodawcy.
Korzystanie z umów cywilnoprawnych w przypadku osób na samodzielnych stanowiskach oraz opracowanie harmonogramy w oparciu o wskazania zleceniobiorców co do ich dostępności w określone dni. Zalety i wady korzystania z zatrudnienia zewnętrznego.


III.

 

Sekcję Prawa i Postępowania Karnego (Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne gospodarcze dla przedsiębiorców). Kwestie odpowiedzialności karno-skarbowej przedsiębiorcy. Prawo karno skarbowe. 

 

IV.


Prawo Bankowe i Finansowe. Aspekty prawne korzystania z nowoczesnych technologii w usługach finansowych.


Prawo Gospodarcze i Handlowe. Pomoc prawna przy konstruowaniu rozwiązań prawnych chroniących przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich przed bezprawną i nieuczciwą konkurencją.

 

Instrumenty ochronne zawarte w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji oraz sankcję za dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji. 

 

Reprezentacja w mediacji (mediacja gospodarcza), arbitraż czy postępowaniem przed sądem powszechnym. Uwarunkowania prawne prowadzenia firmy rodzinnej, które stanowią większość rodzinnych, firm jednoosobowych, często prowadzonych w formie spółki kapitałowej, najczęściej w branży hotelarskiej, restauracyjnej lub obejmującej handel detaliczny lub hurtowy.

 

Kwestię zarządu sukcesyjnego oraz ustroje wspólności majątkowej i ich wpływ na prowadzenie firmy rodzinnej. Zagadnienie polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Pomoc prawna dla Małych i Średnich Przedsiębiorców.


Pomoc prawna – zagadnienia prawne z zakresu: Prawa Gospodarczego i Handlowego, pomoc prawna  w związku z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a także sukcesji w firmie rodzinnej. Instytucja zarządu sukcesyjnego, wskazując na korzyści płynące dla przedsiębiorcy na wypadek jego nagłej śmierci.


Możliwość wyznaczenia zarządców sukcesyjnych. Firmy rodzinne to fundament gospodarki, oparte są na długofalowej perspektywie działania, tradycyjnych wartościach, a także posiadające silny związek z lokalną społecznością. Cechują ja także lojalność wobec pracowników i kontrahentów.

 

Wprowadzenie zarządu sukcesyjnego powoduje, że firma „nie umiera” razem z przedsiębiorcą. Zarządca sukcesyjny prowadzi przedsiębiorstwo do 2 lat (wyjątkowo do 5 lat), chyba że wcześniej zakończą się sprawy spadkowe. Pracownicy zachowują pracę, umowy mogą być dalej wykonywane, zysk zaś trafia do przedsiębiorców.

 

Rozwiązania dla firm rodzinnych takie jak: tymczasowy przedstawiciel, przejęcie koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń przez następcę, zapis windykacyjny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, a także możliwość zaliczania wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu. Fundacja rodzinna idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw rodzinnych, pozwalające na akumulacje polskiego kapitału, zachowanie balansu między biznesem a rodziną oraz ułatwienie zarządzania firm prowadzonych na większą skalę albo grupę kapitałową.
Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe. Odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość. Jak dobrze upaść ? Oddzielić swój biznes od spraw rodzinnych. Założyć odpowiednią spółkę, poznać swoje prawa i obowiązki.


Adwokat dla przedsiębiorcy.

 

(…) 

 

źródło:https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/konferencje-i-szkolenia/konferencja-adwokat-dla-przedsiebiorcy-duzym-sukcesem-sekcji-praktykow-prawa2/

 

www.adwokaciszczecin.pl

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21