Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

Zakres usług

« powrót do spisu

 • uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
 • o nadanie obywatelstwa polskiego
 • o wymeldowanie
 • o uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską
 • o zwrot zasiłku macierzyńskiego, chorobowego oraz zapomogi wypłaconej z KRUS
 • o udzielenie zezwolenia na pobyt długoterminowy na terenie Unii Europejskiej
 • o zezwolenie na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • o zwrot dofinansowania z Urzędu Pracy
 • o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia
 • nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21