Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Zakres usług

« powrót do spisu

 • o rozwód
 • o separację
 • o alimenty, w tym o ustalenie, podwyższenie i obniżenie alimentów - alimenty na dzieci
 • a także na małżonka, który znalazł się po rozwodzie w niedostatku, czy też jego sytuacja majątkowa uległa pogorszeni u
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka / zmiany miejsca pobytu dziecka
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie i zniesienie współwłasności
 • o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
 • o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka / wydanie dowodu osobistego / inne
 • o rozdzielność majątkową / w tym rozdzielność majątkową z datą wsteczną
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o przyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny
 • w trybie tzw. Konwencji Haskiej, sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka, Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw w Polsce, jak również za granicą (Niemczech, Norwegii, innych)