Sprawy o wykroczenia

Zakres usług

« powrót do spisu

  • o czyn z art. 86 §1 kw - spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej
  • o czyn z art. 87 §1 kw + o zwrot prawa jazdy - o prowadzenie pojazdu mechanicznego
  • w stanie po użyciu alkoholu
  • o czyn z art. 92 §1 kw - o niestosowanie się do polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem
  • o czyn z art. 92 §2 kw - o niestosowanie się do polecenia osoby kierującej ruchem w celu uniknięcia kontroli
  • o czyn z art. 92a kw - o niestosowanie się do ograniczenia prędkości
  • o czyn z art. 94 §1 kw - o prowadzenie pojazdu bez uprawnień
  • o czyn z art. 96 §3 kw - o niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania