Kontakt

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem. Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenie w systemie ryczałtowym lub godzinowym, które będzie uzależnione od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować.

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w dziale Polityka prywatności

Adwokat
Krzysztof Tumielewicz

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 93/5
(vis a vis CH Turzyn)

telefon:+48 91 820 51 57
+48 608 622 488
+48 602 100 679
fax:+48 91 820 21 88
e-mail:krzysztof-tumielewicz@wp.pl
sekretariat@kairp.pl
Konto PLN: 03 1090 1492 0000 0001 1385 0862
Konto Euro: PL 70 1240 3930 1978 0010 6343 6706

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z treścią ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124) Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 (art. 8a ustawy).

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl