Obsługa prawna inwestycji # inwestycje, proces inwestycyjny

Zakres usług

« powrót do spisu

Obsługa prawna nieruchomości, prawo budowlane, inwestycje, proces inwestycyjny

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym. Dokonujemy analizy stanów prawnych nieruchomości, w tym przygotowujemy projekty umów. Pomoc prawna w procedurach administracyjnych.


Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowo administracyjnych, przed wszystkimi Sądami, w tym Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi, Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Przygotowujemy projekty wszystkich umów, w tym na realizację inwestycji, umów związanych z realizacją inwestycji.

Pomoc prawna w sporach sądowych, na tle tzw. umów o roboty budowlane, umów deweloperskich.

Nieruchomości i inwestycje budowlane obsługa prawna inwestycji

Świadczymy usługi doradztwa prawnego dotyczące wszystkich aspektów obrotu nieruchomościami. Posiadamy doświadczenie i praktyczną wiedzę. Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z obrotem nieruchomościami – poczynając od:

- nabycia nieruchomości
- uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego
- analiza stanu prawnego nieruchomości, w tym dokumentów zgromadzonych w księgach wieczystych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, DWZ,

- pozwolenia na budowę, planowanie, projektowanie, finansowanie, i kompleksowa komercjalizacją.

Adwokaci z Naszej Kancelarii Adwokackiej prowadzą kompleksową obsługę prawną podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości przez pracę projektowe, pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe, przygotowanie wykonania inwestycji, opracowania umów z architektami, nadzorem, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze dużych inwestycji biurowych, hotelowych, handlowych. Na życzenie przedłożymy właściwe Referencje z obsługi inwestycji.

Świadczymy pomoc prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach administracyjnych, czy sądowoadministracyjnych, w tym przed wszystkimi Sądami, w tym Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi, Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Współpracujemy z profesjonalnymi Kancelariami Podatkowymi, Księgowymi, Biurami Rachunkowymi, a także specjalistami z branży budowlanej, w tym inżynierami, projektantami, architektami, branżowcami, konstruktorami, wykonawcami wszystkich branż, poczynając od konstrukcji, przez branże sanitarną, elektryczną, wentylacja / klimatyzacja, systemy BMS, kontrukcje stalowe, itp.

W ramach prowadzonych przedsięwzięć zdobyliśmy doświadczenie w przedmiocie pozyskiwania dotacji unijnych, innych form finansowania, w tym pozyskania preferencyjnych kredytów bankowych (w tym między innymi pożyczka Jeremie), inne. Pomagamy w przygotowaniu projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych, w tym aby korespondowały z nimi umowy o roboty budowlane, itp.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Naszych Klientów w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w tym w spotach pomiędzy inwestorami, a wykonawcami, sporach z podwykonawcami robót budowlanych, projektantami (błędy projektowe) oraz ubezpieczycielami w/w podmiotów.

Opracowujemy profesjonalne projekty umów najmu, umów dzierżawy (handel, biura, hotele, inne).

Doradzamy i reprezentujemy w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych. Stale współpracujemy ze specjalistami z tych dziedzin, zajmującymi się np. tylko komercjalizacją, w tym największych inwestycji w regionie.

Przygotowujemy, opracowujemy projekty umów sprzedaży nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych. Prowadzimy stałą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.