Odszkodowania

Zakres usług

« powrót do spisu

Kancelaria obsługuje kompleksowo sprawy odszkodowawcze, poczynając od etapu przedsądowego / przez postępowania sądowe / pozew o zapłatę odszkodowania / zadośćuczynienia / ustalenie prawa do renty / a także odpowiedzialności na przyszłość za powstałe szkody /  w tym:

  • odszkodowania za szkody wyrządzone na sobie
  • odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu  
  • odszkodowania za szkody komunikacyjne
  • odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej
  • odszkodowania z polisy OC, inne niż szkody komunikacyjne
  • odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
  • zadośćuczynienie za nieudany wyjazd wakacyjny
  • inne (...)