Sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego

Zakres usług

« powrót do spisu

 • o uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • odroczenie wykonania kary
 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • o udzielenie przepustki losowej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary
 • rozłożenie grzywny na raty
 • o wydanie kary łącznej
 • o warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • o zadośćuczynienie od Aresztu Śledczego za złe warunki celi i pogorszenie stanu zdrowia
 • w trakcie tymczasowego aresztowania
https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21