Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zakres usług

« powrót do spisu

  • reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym
  • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
  • uzyskiwanie klauzuli wykonalności oraz stwierdzenia prawomocności orzeczeń
  • o wyjawienie majątku dłużnika
  • o rozłożenie długu na raty
  • skargi na czynność komornika