Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zakres usług

« powrót do spisu

  • ustalenie prawa do emerytury, wysokości emerytury
  • ustalenie prawa do renty wojskowej
  • ustalenie prawa do emerytury policyjnej
  • o zasiłek chorobowy
  • o rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  • o ustalenie stopnia niepełnosprawności
  • o ustalenie prawa do karty parkingowej