Prawo energetyczne - obsługa prawna rynku energetycznego

Zakres usług

« powrót do spisu

Prawo energetyczne – obsługa prawna rynku energetycznego

Zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii Tumielewicz świadczy pomoc prawna, obsługę prawną firm, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, w zakresie prawa energetycznego, projektów energetycznych.

Wspieramy prawnie operatorów sieciowych, sprzedawców energii elektrycznej, odbiorców energii elektrycznej. Współpracujemy także z podmiotami finansującymi.

Działamy kompleksowo we wszelkich sprawach dotyczących rynku energetycznego.

Reprezentujemy Klientów w sporach z dostawcami energii elektrycznej, mediacjach. Obsługujemy zadania zawiązane z przyłączaniem do sieci, stosowaniem taryf, wyznaczaniem operatorów sieciowych, rozliczeniem pomocy publicznej.
Doradzamy w zakresie zakupu, a przede wszystkim optymalizacji kosztów pozyskania energii i paliw przez przemysł, zakłady produkcyjne, czyli tzw. odbiorców energochłonnych.
Przygotowujemy analizy prawne, opinie prawne w przedmiocie między innymi zgodność działalności przedsiębiorstw z przepisami obowiązującego prawa – w tym: ustawy prawo energetyczne, jak również innych regulacji sektora energetyki.

Obsługujemy Naszych Klientów w zakresie między innymi: uzyskania koncesji, reprezentacji przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem URE w postępowaniach z zakresu prawa energetycznego jak również w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oferujemy Klientom Kancelarii przeprowadzenie analiz prawnych – tzw. „due dilligence”.

Członkowie zespołu Kancelarii mają doświadczenie w reprezentacji w postępowaniach przed Prezesem URE czy negocjacji umów w obszarze energetyki.

Oferujemy pełną obsługę prawną korporacyjną.

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21