Prawo budowlane
Prawo administracyjne

Specjalizacje

« powrót do spisu

Prawo budowlane, prawo administracyjne

W tym spory pomiędzy inwestorami, a wykonawcami, błędy w sztuce budowlanej i okołobudowlane sprawy. Dochodzimy odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej, opracowujemy kontrakty na realizacje inwestycji budowlanych, reprezentujemy przed organami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym WSA, NSA, przygotowujemy odwołania, zażalenia i skargi, oferujemy pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i innych dokumentów wydawanych w postepowaniu administracyjnym.

 

Nieruchomości, inwestycje budowlane

Oferujemy obsługę prawną podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym, a także w zakresie obrotu nieruchomościami, pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. W zakresie obsługi prawnej procesów inwestycyjnych nasze usługi prawne, pomoc prawna, obejmują między innymi:

analiza stanu prawnego nieruchomości (przygotowywanie tzw. raportów due diligence), pod kątem aktualnego stanu prawnego, występowania ew. wad prawnych, analizę ksiąg wieczystych, wcześniejszych transakcji nabycia nieruchomości; w przypadku stwierdzenia wad prawnych, analizujemy stany prawne, pod kątem możliwości przeprowadzenia procedury naprawczej;
łączenie, podział nieruchomości, scalanie nieruchomości, przekształcanie nieruchomości; przygotowanie projektów umów sprzedaży, czy nabycia nieruchomości, w tym umów przedwstępnych, umów warunkowych, reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości, przy ścisłej współpracy z notariuszami, doradcami podatkowymi;

obsługę prawną i reprezentacje w procedurach administracyjnych, we wszystkich typach postępowań, na wszystkich etapach postepowań administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego (DWZ), ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowoadministracyjnych;

przygotowanie umów związanych z kompleksową realizacją inwestycji budowlanych, w tym poczynając od wytypowania właściwej nieruchomości, we współpracy z wiodącymi w regionie specjalistami od komercjalizacji czy obrotu nieruchomości, w tym również pomoc w organizacji zespołu budowy, w tym generalnego wykonawstwa, w tym umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, nadzór budowalny, kierowanie robotami budowlanymi, umów podwykonawczych, umów deweloperskich, umów o wspólną realizację inwestycji oraz reprezentację w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów;

obsługę prawną w zakresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przygotowanie projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych, w tym analizy umów kredytowych, w tym umowy pożyczek, reprezentacje w negocjacjach z Bankami; mamy doświadczenie w pozyskiwaniu preferencyjnych finansowań typy pożyczka Jeremie, i innych;
doradztwo w zakresie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowalnego, reprezentację w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, projektantami oraz ubezpieczycielami;

przygotowanie umów, w tym umów najmu, umów dzierżawy, doradztwo i reprezentację w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych, hotelarskich, branie udziału w negocjacjach warunków takich umów, w tym wysokości czynszów, innych elementów istotnych;

analizy umów franczyzowych dotyczących działalności prowadzonej w realizowanych obiektach, a także umów sprzedaży;
stała obsługa prawna w przedmiocie zarządzania nieruchomościami, pomoc prawna w zakresie zarządzania i utrzymania nabytych projektów inwestycyjnych; stała obsługa prawna, kompleksowa pomoc prawna,