Etos adwokacki, adwokaci, adwokatura, ciekawe sprawy lipiec 2022 r.

czwartek, 28 lipca 2022

« powrót do spisu

Etos adwokacki, adwokaci, adwokatura, ciekawe sprawy lipiec 2022 r.

Wstęp

Stoimy przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie, w oczekiwaniu na rozpoznanie apelacji prokuratura, od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, w składzie pięcioosobowym, w sprawie o usiłowanie zabójstwa matki .. przez córkę .. sprawa karna .. bardzo skomplikowana, bardzo złożona. Jesteśmy jako Kancelaria Adwokacka, adwokaci Krzysztof Tumielewicz i Marta Kowalińska (pion karny ;)) bardzo dumni z pracy nad tą sprawą karną, ale o tym później.

W sprawie doszło do tragedii. W sprawie był areszt, była mediacja karna, była wypracowana zmiana kwalifikacji prawnej był wniosek prokuratora o 12 lat pozbawienia wolności, zbrodnia zabójstwa jest zagrożona karą pozbawienia wolności od lat 8 do dożywotniego pozbawienia wolności.

Początkowo była kwalifikacja zaostrzona, tzw. typ kwalifikowany zbrodni zabójstwa, zabójstwo z tzw. pobudek zasługujących na szczególne potępienie. Zagrożenie od 12 lat do tzw. dożywocia.

Mimo, że była apelacja prokuratora, w pierwszej instancji, Sąd Okręgowy wydał tzw. "salomonowy wyrok", uwzględniający wszystkie okoliczności łagodzące, mediacje, postawę oskarżonej i pokrzywdzonej, oj, dużo by pisać, wyrok 2 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności (tak w sprawie usiłowanie zabójstwa), co pozwalało ubiegać się o tzw. warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z tzw. wolności, nie zaś z zakładu karnego, co w praktyce znacznie zwiększa szansę na uwzględnieniu wniosku.

(...)
W formie żartu pytam prokuratora – Pani Prokuratorze, może rozważyłby Pan „cofnięcie Waszej apelacji ” .. przecież wyrok jest sprawiedliwy ?

Prokurator .. uśmiechnął się, i zaczepnie odpowiedział .. nie mam mowy Pani mecenasie .. odszedł parę kroków, i rzucił w Naszą stronę .. wie Pan co .. ale upadł już etos adwokacki .. pytam dlaczego Pan tak twierdzi ?

Prokurator odpowiada, ja byłem 20 lat radcą prawnym (widać nie szło, skoro "transfer" do prokuratury .. ), to swoje wiem, ... teraz to adwokaci bardziej szkodzą swoim klientom niż pomagają ..

To ja pytam Panie prokuratorze, czy to, że jeden prokurator biega „na golasa” po centrum miasta https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-09/swidnica-prokurator-spacerowal-nago-po-ulicach-miasta/

.. to znaczy, że wszyscy źli ? Znam wielu porządnych prokuratorów, choć wielu niestety uległo, i kiedyś będzie się wstydzić tego co obecnie robią ..

Niemniej, wracając do „etosu adwokackiego”, jak patrzę na moich współpracowników, na moich byłych i obecnych aplikantów adwokackich, w tym obecnie już adwokatów, w tym:

adwokat Ewę Biernacką – Buksza, adwokat Martę Kowalińską, adwokat Alicję Krzyśko – Makulską, adwokat Konrad Rydzewski, adwokat Agnieszkę Gziut, adwokat Agnieszkę Zabłocką, adwokat Sandrę Wylegała, czy moją żonę adwokat Marię Tumielewicz, to mogę powiedzieć, mimo, wielu zawirowań, mimo ogromnej obecnej politycznej, prokuratorskiej nagonki na zawody prawnicze, w tym zawód adwokata, że być może prawdziwy etos adwokacki dopiero się ukształtuje. Może warto bardziej niż w przeszłość , spoglądać w przyszłość, i budować właściwy sposób postępowania, na prawidłowe pojęcie dobra i zła, winy i kary, a także na styl życia, który realizujemy.

Cały zespół naszej Kancelarii Adwokackiej to adwokaci, którzy zdawali zarówno Państwowy egzamin na aplikacje adwokacką, jak również Państwowy egzamin adwokacki. Nie mamy w rodzinie adwokatów. Nie mamy "znajomości". Doszliśmy do tego miejsca własnymi staraniami i ciężką pracą. Na każde 100 zł musimy sobie sami ciężko zapracować. Wykonujemy Naszą pracę z pasją, zaangażowaniem, i staramy się Panie prokuratorze .. pomagać, naprawdę.

Mamy wiele sukcesów, takich, których nie powstydziłyby się największe tzw. gwiazdy adwokackie. I właśnie dlatego, chcielibyśmy opisać Państwu kilka zakończonych sukcesami, tylko w ostatnim czasie spraw, w tym miejscu spraw karnych, których wyniki są miedzy innymi następstwem naszej ciężkiej pracy adwokackiej.

Rozwinięcie.

Na początek sprawa pewnych małżonków ..

Opiszemy sprawę karną, gdzie po drugiej stronie Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawa narkotykowa. Zarzuty o rzekomy (zupełnie nietrafiony) zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, nieuwzględnienie wniosku. Prokuratura w myśl zasady „domniemania winy” i zasady „rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść, skierowała akt oskarżenia do Sądu, Sądu Rejonowego w Słubicach, tam niestety, starsza pani Sędzia, w myśl zasady domniemania winy, oczywiście naszych Klientów (małżonków) skazała.

W skrócie, sprawa wyglądała następująco. Przeszukanie w mieszkaniu małżonków, gdzie ujawniono niespełna 100 gram kokainy, zatrzymanie, niesłuszny areszt, akt oskarżenia, mimo braku dowodów bezpośrednich ..

Wyrok Sądu Rejonowego w Słubicach, następnie apelacja obrońcy i podwójne uniewinnienie w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp., będące następstwem ciężkiej pracy naszej Kancelarii, dobrej linii obrony.
Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Wątpliwości rozstrzyga się na korzyść, a winy nie wolno domniemywać.
Poniżej link do uniewinniającego wyroku:


Wyrok Sądu II instancji

 

Z uzasadnienia apelacji obrońcy:

(…)

Posiadanie nie może być więc utożsamiane z samą tylko biernością, "znoszeniem" danego stanu rzeczy, bez uzewnętrznienia fizycznego "władania" określoną rzeczą.
Według zasad obowiązującej procedury karnej to nie oskarżony musi udowodnić swoją niewinność, lecz oskarżyciel udowodnić winę oskarżonego. Przy czym udowodnić, to znaczy wykazać w sposób nie budzący wątpliwości wiarygodnymi dowodowymi ..
Wywiedzione zarzuty o twierdzeniach poczynionych przez Sąd I instancji podnoszę, że zaskarżone orzeczenie jest sprzeczne z najważniejszymi zasadami prawa karnego materialnego i procesowego.
Jest wyrazem przyjęcia odpowiedzialności zbiorowej, domniemania chęci popełnienia przez oskarżoną czynu zabronionego i działania w tym zakresie w porozumieniu z inną osobą przez samą niemożność wykazania, że oskarżona nie miała możliwości wyrazić sprzeciwu, że po ciężkiej operacji nie była w stanie sprawdzać każdej puszki na każdej półce w domu w podejrzeniu czy nie znajdują się tam narkotyki. Czy taką sytuację można nazwać brakiem należytej staranności, za którą wymierzona została tak surowa kara wykraczająca dalece poza orzeczone środki a sprowadzająca się do przekreślenia lat edukacji i trudów bycia nauczycielem. W ocenie obrońcy nie.

Zamiar nigdy nie może być dorozumiany, domniemany. Musi być pewny, udowodniony.

cdn 

sprawa Gabrysi .. 

(...)