Wygrana sprawa z ZUS

czwartek, 15 października 2020

« powrót do spisu

Sprawa dotyczyła Klientki Kancelarii, która po około 1.5 miesiąca od zatrudnienia niespodziewanie zaszła w ciążę, a następnie po kolejnych 2 miesiącach pracy rozpoczęła korzystanie ze zwolnienia chorobowego w czasie ciąży.

ZUS w swojej decyzji zakwestionował wysokość zarobków osiąganych przez Klientkę uznając, że zostały one sztucznie zawyżone. Dlatego też do podstawy wyliczania przyszłych świadczeń Klientki przyjął minimalne wynagrodzenie – 2100 złotych brutto, nie zaś faktyczną wysokość zarobków Klientki w kwocie 5000 złotych brutto.

ZUS uznał, że Klientka celowo uzgodniła z pracodawcą sztucznie wysokie zarobki, by następnie szybko zajść w ciążę.

Przed Sądem jednak ZUS w żaden sposób nie wykazał swoich racji.

Kancelaria zaś przekonała Sąd co do racji Klientki i wyrokiem z dnia 07.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił w całości odwołanie uznając, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła kwota 5000 złotych.

Klientkę w toku sprawy w imieniu Kancelarii reprezentowali adwokat Krzysztof Tumielewicz oraz adwokat Konrad Rydzewski.

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21