Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2010 r. II AKa 18/2010

środa, 1 lutego 2012

« powrót do spisu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2010 r. II AKa 18/2010

Wartości chronione przez art. 5 i art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (ochrona wolności i praw człowieka i obywatela oraz zasada państwa prawnego), a w szczególności nałożone przez ustawę zasadniczą w art. 9 zobowiązanie, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, czyni niedopuszczalnym wykorzystywanie przez organy państwowe - pod jakąkolwiek postacią oraz w jakiejkolwiek formie i celu - informacji o obywatelach, które są pozbawione atrybutu legalności. Gwarancją przestrzegania tych wartości jest zakaz wykorzystywania takiej wiedzy, nawet w sposób pośredni, do późniejszej procesowej jej legalizacji.

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21