Sprawca wypadku, może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu pieniędzy ...

poniedziałek, 8 sierpnia 2011

« powrót do spisu

W dniu 13 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy podjął ważną dla kierowców uchwałę, z której wynika, że:  sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać sie od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.

To bardzo ważne orzeczenie dla kierowców, którzy spowodowali wypadek komunikacyjny, Sąd w wyroku orzekł obowiązek naprawienia szkody, który dotychczas, w większości wypadków, pomimo posiadania ważnej polisy OC, kierowca musiał wypłacać z „własnej kieszeni".

opracował Krzysztof Tumielewicz, adwokat.

źródło: www.sn.pl