Szkolenie - szkolenie - szkolenie - Prawo karne - Procedura karna - Prawo karne gospodarcze

sobota, 9 września 2023

« powrót do spisu

I.
Szkolenie z zbierania dowodów elektronicznych na potrzeby postępowania karnego, kodeks postępowania karnego, prawo karne
Postępowanie karne w kontekście cyberprzestrzeni
Problem transgranicznego gromadzeniem dowodów elektronicznych
Rozwiązania na poziomie Konwencji o Cyberprzestępczości oraz jej Drugiego Protokołu
Europejski Nakaz Dochodzeniowy a dowody elektroniczne
Rozporządzenie z 12 lipca w sprawie europejskich nakazów wydania i europejskich nakazów zabezpieczenia dowodów elektronicznych
Wybrane problemy szczegółowe i przyszłość zbierania dowodów elektronicznych w EU
II.
Działanie na szkodę spółki - aspekty prawnoporównawcze
Problem karania za nadmierne ryzyko gospodarcze
Uwagi prawnoporównawcze w kontekście rozwiązania polskiego
Podejście angielskie
Podejście francuskie
Podejście niemieckie
Propozycja modelowego rozwiązania