Wygrana sprawa karna za błąd medyczny

czwartek, 13 lipca 2023

« powrót do spisu

Po wielu latach wygrana sprawa karna za błąd medyczny w następstwie którego śmierć poniosła młoda kobieta. Odszkodowanie, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność odszkodowawcza, nawiązka za błąd medyczny. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny.

Po ponad 9 latach w szczecińskim Sądzie Karnym zapadł wyrok skazujący dwóch lekarzy za błąd medyczny który doprowadził do śmierci młodej kobiety. Wyrok ma dla naszej Kancelarii charakter symboliczny. Przesądza bowiem o odpowiedzialności karnej dwóch lekarzy, którzy do samego końca nie przyznawali się do winy, twierdząc, że do śmierci młodej kobiety doszło w następstwie „nieszczęśliwego” wypadku, podczas gdy faktycznie, doszło do szeregi rażących zaniedbań i niedopełnienia podstawowych obowiązków lekarskich, a w konsekwencji śmierci pacjenta.

W sprawie karnej, działając jako pełnomocnik pokrzywdzonych – pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, przyczyniliśmy się w doprowadzeniu do skazania lekarzy, i wymierzenia lekarzom kar pozbawienia wolności (ponad wnioski prokuratury), a ponadto, zasądzenia według stanu prawnego na 2014 rok maksymalnych nawiązek na rzecz członków rodziny, a także ukarania wysokimi grzywnami. Równolegle toczy się odrębny proces odszkodowawczy przed Sądem cywilnym.

Sprawa ma ponadto swój bieg przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, I Wydziałem Cywilnym, gdzie domagamy się zadośćuczynienia i renty, dla między innymi syna zmarłej kobiety, który nigdy nie poznał mamy.

Pomoc prawna, odpowiedzialność karna, odszkodowanie za błędy medyczne. Błąd medyczny, czy tzw. błąd w sztuce lekarskiej, zawinione zachowanie lekarza. Nasza Kancelaria Adwokacka, posiada doświadczenie, na kanwie wielu spraw, zakończonych prawomocnymi skazaniami lekarzy, a także wygranymi procesami cywilnymi za błędy medyczne.

Zapraszamy poszkodowanych pacjentów do konsultacji swoich przypadków.

Pomożemy ocenić sprawę pod kątem możliwości zainicjowania sprawy karnej, sprawy przed Okręgową Izbą Lekarską, sprawy przed sądem karnym, sądem cywilnym, czy ubezpieczycielem szpitala, lekarza.

Pomożemy Państwu powalczyć o zadośćuczynienie za błąd medyczny. Ocenimy, czy są podstawy do wyciągnięcia konsekwencji karnych za zaniedbania.

Odszkodowanie za błąd medyczny w Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie Wlkp. Zapraszamy również do kosultacji on line – via mail, wideorozmowę.

 

Wyrok W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej / 10 lipca 2023 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21