Likwidacja spółki zoo, jak zamknąć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ?

poniedziałek, 6 lutego 2023

« powrót do spisu

Jak zamknąć spółkę z o.o. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Przeprowadź jej likwidację, lub inne czynności niezbędne do zakończenia działalności gospodarczej w formie spółki zoo.

Likwidacja spółki zoo. To kilka etapów przez które trzeba przejść. Nasza Kancelaria Adwokacka Tumielewicz, w tym adwokaci specjalizujący się w obsłudze podmiotów gospodarczych, oferuje pomoc prawną w tym zakresie. Zajmujemy się obsługą prawną firm, podmiotów gospodarczych, pomoc prawną dla korporacji firm spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, również w zakresie przeprowadzania profesjonalnej likwidacji. Poniżej przedstawiamy „w skrócie” jak to wygląda w praktyce.

 

Najpierw podjęcie uchwały.

Pierwszym krokiem, który należy podjąć aby zamknąć spółkę z o.o., jest podjęcie przez wspólników uchwały. Uchwała powinna zawierać decyzję o rozwiązaniu spółki, o postawieniu spółki w stan likwidacji oraz o tym, kto będzie sprawował funkcję likwidatorów.

 

Potem, złożenie wniosku do KRS o otwarciu likwidacji

Następnie w ciągu 7 dni od dnia otwarcia likwidacji należy zgłosić to do sądu, w którym spółka została zarejestrowana, podając dane osobowe likwidatorów oraz sposób i wszelkie zmiany w reprezentowaniu przez nich spółki.

Wniosek składa się na formularzu KR- Z61, załączając dowód wniesienia opłaty sądowej,  uchwałę wspólników oraz uchwałę o powołaniu likwidatorów i zgody likwidatorów na pełnienie funkcji.

 

Następnie, złożenie wniosku o publikację ogłoszenia

Razem z wnioskiem do KRS likwidatorzy powinni złożyć wniosek o publikację ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W ogłoszeniu powinno znaleźć się wezwanie wierzycieli spółki do zgłoszenia wierzytelności. Dowód dokonania opłaty za ogłoszenie należy dołączyć do wniosku.

Trzeba przygotować bilans otwarcia likwidacji

Likwidatorzy mają obowiązek przygotować bilans otwarcia likwidacji. Zatwierdzone sprawozdanie należy złożyć drogą elektroniczną do KRS.

 

Czynności likwidacyjne

W okresie likwidacji spółki likwidatorzy wykonują czynności likwidacyjne, czyli kończą wszystkie dotyczące spółki sprawy, w tym ściągają wierzytelności, wypełniają zobowiązania, kończą bieżące interesy i upłynniają majątek. W tym czasie spółka działa z dotychczasową nazwą, z dopiskiem “w likwidacji”.

Likwidacja spółki trwa, dopóki wszystkie czynności likwidacyjne nie zostaną wykonane.

Na końcu, złożenie wniosku do KRS o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców

Zapraszamy do współpracy

Adwokat Szczecin – Kancelaria Adwokacka Krzysztof Tumielewicz