Split payment problemy zagadnienia praktyczne - środki z konta VAT

piątek, 6 stycznia 2023

« powrót do spisu

Uwaga, na mogące budzić wątpliwości metody płatności z rachunków VAT – tzw. split payment, polegające na tym, że środki z konta VAT, które w teorii powinno no być chronione, są przelewane dalej, w celu nabycia towarów lub dóbr o wysokiej wartości, np. nieruchomości, pojazdów itd.

Klienci potwierdzają, że można ustawić po stronie kwoty netto – 0, po stronie kwoty VAT – całą kwotę faktury brutto.
W takiej sytuacji możliwe jest ze stałych środków zgromadzonych na rachunku VAT zapłacenie całej kwoty brutto faktury.
Ewentualna zapłata z rachunku VAT kwoty brutto zamiast wartości odpowiadającej kwocie podatku VAT oznacza, że wyższa suma trafia na rachunek VAT kontrahenta, czyli nadal – w teorii – podlega nadzorowi organów – ale w praktyce dalej, ten pośrednik też może płacić za towary z konta VAT.
Choć przelanie innej kwoty niż równowartość podatku VAT z faktury nie jest sankcjonowane, a właściciel rachunku VAT, który otrzymał taką kwotę, teoretycznie nie ma możliwości jej zwrócenia do płacącego, chyba, że wystawi korektę, to trzeba być bardzo ostrożnym na przyjmowanie takich pieniędzy (pełnych kwot za towary czy usługi) z kont VAT owskich. Trzeba być ostrożnym, aby w przyszłści nie tłmaczyć się przed fiskusem, albo i dużo gorzej .. 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21