Zajęcie komornicze

wtorek, 6 grudnia 2022

« powrót do spisu

Zajęcię komornicze

Na pewno zastanawiali się Państwo, jak to wygląda, ile zabiera komornik. Zajęcie komornicze ma miejsce na podstawie wniosku złożonego przez wierzyciela. Konieczny jest odpowiedni dokument sądowy, któy daje uprawnienie do wykonania zajęcia tzw. tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Dokument ten potwierdza istnienie zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela, jego zakres. A sama klauzula najadje możliwości dochodzenia go w sposób przymusowy.

Egzekucja komorcniza może dotyczyć majątku ruchomego, jak i nieruchomego. Najczęściej zajmowana jest część wynagrodzenia za pracę.

Zajęcie komornicze jest ostatecznym środkiem jaki, jest stosowany wobec dłużników
Można powiedzieć, że zajęcie komornicze może pozbawić dłużnika ich znacznej części pieniędzy. Jednak w większości przypadków kormonik nie może przejąć całego wynagrodzenia. Ciekawie kształtują się dane KRD, z których wynika, że niespłacone zobowiązania w naszym kraju to ponad 45 mld zł(2,4 mln osób)

Problem zaczyna się wtedy, gdy jedna ze stron zalega ze spłatą, może to prowadzić do naliczenia odsetek, windykacji, bądź egzekucji komorniczej.

Jak w skrócie wygląda zajęcie komornicze?

Komornik może podjąć wobec dłużnika wiele czynnośći, najczęściej odzyskanie należności następuje poprez blokadę konta bankowego. Trzeba pamiętać, że nie wiąże się to z przejęciem wszystkich zgromadzonych na nim pieniędzy. Zawsze wysokość zajęcia zależy od długu, jego rodzaju.

Trzeba pamiętać, że komornik nie zostawi nas bez środków do życia, nieważne czy zadłużenie wynika z niespłaconego kredytu, pożyczki czy innego zobowiązania.

Minimalną sumę jakiej komornik nie może ,,ruszyć" z naszego konta, w każdym miesiącu jest równa aktualnemu wynagrodzeniu miniamlnemu. W tym roku(2022) wynosi ono  3.010 zł brutto, kwota netto równa jest 2.363,56 zł. Jest to tzw. kwota wolna od zajęcia komorniczego. Kwota ta stanowi pewnego rodzaju granicę zajecia komorniczego. W przypadku, gdy dłużnik nie zarabia więcej, wtedy dług nie zostanie potrącony z jego wynagrodzenia. W zbliżającym się 2023 roku planowane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, będzie ono wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca 3600 brutto. Zgodnie z tym kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie wynosić 2709 zł netto, a następnie 2 784 zł netto.

Inaczej rysuje się sytuacja w przypadku długów alimentacyjnych. W tym przypadku dłużnicy nie są chronieni przez kwotę wskazaną wyżej, a komornik może blokować na ich koncie aż 60% wszystkich wpływów. W takiej sytuacji dłużnik musi się liczyć z potrąceniem nawet gdy zarabia najniższą krajową.

Srodki wyłączne spod egzekucji komorniczej:

- świadczenie 500 plus

- świadczenia wychowawcze

-stypendia

-świadczenia wypłacane przez pomoc społeczną

- alimenty

Ponadto nie moga również zostać potrącone nowe świadczenia takie jak: dodatek węglowy i energetyczny.

Zostaje pytanie: ,, czy można wstrzymać zajęcie komornicze?''

Pierwszą zasadą jest to aby regularnie spłacać należności. Jednak, gdy już znajdziemy się w sytuacji, że nie jesteśmy w stanie wywiązać się z różnych zobowiązań. Powinniśmy szukać porozumienia z wierzycielem. ponieważ to na jego wniosek działa komornik. Warto dojśc w tym przypadku do konsensusu. Zaprpoonwać opłacalne dla wierzyciela rozwiązanie.