Skazanie youtubera za pobicie starszego mężczyzny - prawo karne

czwartek, 6 października 2022

« powrót do spisu

Tak zwany „kamerzysta”, niestety wciąż popularny wśród dzieci „youtuber”, został w dniu 06 października 2022 r. skazany przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód Wydział Karny, w Szczecinie za pobicie 66-letniego mężczyzny, który cztery miesiące później zmarł. To finał sprawy, która pierwotnie została umorzona przez prokuraturę która nie była zainteresowana oskarżeniem kamerzysty, który zasłynął miedzy innymi z wideo, na którym płaci niepełnosprawnemu umysłowo 18-latkowi za wykonywanie serii upokarzających zadań, czym po nagłośnieniu zajęły się policja i prokuratura.

https://www.pudelek.pl/prokuratura-wszczela-sledztwo-w-sprawie-kamerzysty-grozi-mu-nawet-8-lat-wiezienia-6629604425050656a

Sąd w Szczecinie uznał, że oskarżony działał w sposób chuligański. Sad w ustnych motywach wyroku wskazał, że kamerzysta popełnił tzw. występek chuligański, to znaczy dokonał pobicia starszego mężczyzny, w sposób umyślny, doknał zamachu na zdrowie i nietykalność cielesną starszego mężczyzny, działając przy tym publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Sąd wymierzył Kamerzyście ograniczenia wolności w postaci 30 godzin prac społecznych na miesiąc, zadośćuczynienia dla żony pokrzywdzonego, pieniądze na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej i obowiązek pokrycia kosztów procesu.
Podkreślić przy tym należy, że początkowo prokuratura nie była w ogóle zainteresowana prowadzeniem tej sprawy. Sprawa została umorzona. Gdzie staraniom Naszej Kancelarii Adwokackiej i nagłośnieniu sprawy przez media udało się doprowadzić do postawienia zarzutów kamerzyście i skierowaniu aktu oskarżenia.
Adwokat Krzysztof Tumielewicz od początku reprezentował rodzinę pokrzywdzonego, działając w sprawie jako pełnomocnik pokrzywdzonych a później oskarżyciel posiłkowy. Adwokat Szczecin, Prawo karne, pomoc prawna w sprawie karnej.

 https://kairp.pl/aktualnosci/171-Kamerzysta-skazany-za-pobicie-starszego-mezczyzny-ktory-zmarl.html