Zaliczenie zatrzymania prawa jazdy. Od kiedy ? Od daty zatrzymania kierującego ? Zatrzymania dokumentu ? czy może wydania decyzji przywracającej uprawnienia do kierowania pojazdami ?

środa, 15 września 2021

« powrót do spisu

Zaliczenie zatrzymania prawa jazdy. Od kiedy ? Od daty zatrzymania kierującego ? Zatrzymania dokumentu ? czy może wydania decyzji przywracającej uprawnienia do kierowania pojazdami ?

Do art. 63 § 4 KK który stanowi, że na poczet orzeczonego środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 3 (zakaz prowadzenia pojazdów), zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu, jest dostęonych w lexie ponad 1300 orzeczeń Sądów. 


Korzystne dla oskarżonego stanowisko Sądu zapadło na kanwie sprawy, gdzie oskarżony poruszał się samochodem wbrew decyzji cofającej mu uprawienia do kierowania pojazdami. W konkretnej sprawie, w dniu 20 czerwca zatrzymano oskarżonemu dokument w postaci, w tym konkretnym przypadku niemieckiego prawa jazdy. Nie oznacza to jednak, iż na poczet orzeczonego środka karnego należy zaliczyć okres biegnący od tego zdarzenia (!). Skarżący nie dostrzega bowiem, iż zatrzymany dokument nie uprawniał oskarżonego do prowadzenia pojazdów mechanicznych, a to wobec treści decyzji wymienionej w przypisanym oskarżonemu czynie (cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami). Niemniej należało dostrzec, iż decyzją Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia Zygmuntowi przywrócono uprawnienia do kierowania pojazdami na kat. B. Decyzja była wykonalna od daty jej wydania. Jej wydanie nie oznaczało jednak wydania oskarżonemu zatrzymanego blankietu prawa jazdy, a to wobec toczącego się postępowania w niniejszej sprawie. Oznacza to, iż na poczet orzeczonego środka karnego należało zaliczyć oskarżonemu okres od wydania decyzji przywracającej uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B.
Orzeczenie jest o tyle ciekawe, że Sądu, lubiły orzekać obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów od uprawomocnienia się wyroków, co znaczenie oddalało w czasie możliwość ponownego prowadzenia pojazdów.