Sprawa karna obrona w sprawie karnej

sobota, 7 maja 2022

« powrót do spisu

Sąd Okręgowy w Szczecinie
Areszt Tymczasowy
Poręczenie majątkowe w sprawie o udział w obrocie narkotykami

Uchylenie aresztu 


Dlaczego o tym warto napisać ? Bo niestety, nie są to "codziennie decyzje". Dobrze, że są Sądy. Dobrze, że niekiedy w tzw. "sprawach kryminalnych", bo niewątpliwie taką jest sprawa z zakresu tzw. "ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii", sprawa o niewątpliwie wysokim stopniu społecznej szkodliwości czynu, można człowieka zwolnić do domu po 3 miesiącach.

Można. Można.

Choć nie jest to (niestety) normą.

Areszt uchylony. Klient w domu.

Sprawa w toku.

Teraz rolą obrońcy w sprawie karnej będzie podjęcie decyzji co do dalszej linii obrony.

Czy szukać kompromisu z prokuraturą i np. rozważać dobrowolne poddanie się karze przy obecnej kwalifikacji prawnej (udział w obrocie narkotykami – czyli tzw. sprzedaż hurtowa narkotyków) ?

Czy walczyć w sądzie o zmianę przyjętej przez rzecznika oskarżenia kwalifikacji prawnej, w kierunku samego posiadania ?

Wszak, udział w obrocie jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 lat do 12, zaś posiadanie znacznych ilości narkotyków od 1 roku do lat 10. Ale, co kiedy propozycja prokuratora będzie na karę mieszaną – np. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności (z czego Klient „odsiedział” już w Areszcie Śledczym połowę czyli 3 miesiące) i miałby sporą szansę na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z tzw. wolności ? i tzw. pracę społeczne ? (tzw. kara ograniczenia wolności)

Czy walczyć o „posiadanie” ?

A co kiedy się nie uda, i minimalna kara będzie musiała wynieść np. 2 lata ? albo 2 lata i 6 miesięcy ? a co kiedy sąd uwzględni argumenty obrońcy, adwokata i wymierzy za posiadanie karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności ? Czyli karę, która mimo, że jest karą w dolnych ustawowych granicach – będzie oznaczała obowiązek powrotu do Zakładu Karnego Klienta.

Na te, i wiele innych pytań, musimy odpowiadać każdego dnia. Brać odpowiedzialność z Naszych Klientów, i na końcu, spojrzeć im w oczy ????.
Ale mimo szeregu przeciwności losu, „polowań” na prawników, adwokatów, sędziów, staramy się wytrzymać, i dzielnie pomagać.

 

Poniżej przykładowe sprawy, orzeczenia zapadłe w sprawach których z sukcesami bronimy Naszych Klientów ! Zapraszamy do lektury

 

Button - w opisywanej sprawie "narkotykowej" 
Button - w innej ciekawej, o politycznym zabarwieniu sprawie karnej gospodarczej, gdzie w czasie 4 miesięcy aresztu odbyło się aż 10 posiedzeń sądowych (!)
Button - w sprawie, gdzie w zasadzie bez bezpośrednich dowodów, w tzw. sprawie VAT, vatowskiej, został zatrzymany i aresztowany przedsiębiorca, po którego musieliśmy jechać i walczyć aż do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (!)

vide: www.adwokat-tumielewicz.pl 

www.adwokaciszczecin.pl

www.kairp.pl

Adwokat w Szczecinie 

Adwokat od spraw karnych 

Obrona w sprawie karnej