Adwokat do spraw medycznych - zapraszamy do analizy dokumentacji medycznej

czwartek, 2 marca 2023

« powrót do spisu

Adwokat do spraw błędów medycznych


Tak prowadzimy sprawy zakresu błędów medycznych, błędów lekarskich, błędów w sztuce.

Prawnik medyczny – zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią Adwokacką Tumielewicz – Kancelarią mającą już blisko 20 letnie doświadczenie na rynku usług prawnych, dysponująca własnym kilkusetosobowym zespołem doświadczonych adwokatów.


Nasi prawnicy przeanalizują Twoja dokumentację medyczną. Jeśli Państwa nie stać na odpłatną konsultacje (średni koszt konsultacji to kwota 300 – 400 zł brutto) dokonamy takiej analizy bezpłatnie.


Dysponujemy również programem Bezpłatnych Porad Prawnych dla każdego kogo nie stać na pokrycie kosztów pomocy prawnej, w tym również dla Poszkodowanych Pacjentów. Zapraszamy do podzielnia się z nami swoją historią, a my powiemy jakie macie Pastwo możliwości , w tym dochodzenie ochrony swoich praw, na etapie postępowania karnego, gdzie można dochodzić ukarania winnych, wyciągnięcia konsekwencji za niedopełnienie obowiązków, narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Ponadto, możliwość dochodzenia zadośćuczynienia na drodze postępowania, a także przed ubezpieczycielem Szpitala, lekarzy, etc.


Możliwość dochodzenia swoich praw za błąd medyczny .

Mieliśmy możliwość Pomóc Wielu Pokrzywdzonym Ludziom. Możemy wylegitymować się wyrokami cywilnymi czy karnymi w tego typu sprawach, a także Referencjami zadowolonych Klientów.

Mamy z sukcesami zakończenie sprawy między innymi o:

- błędów w sztuce,
- błędów w diagnostyce
- błędów kardiologicznych
- błędów położniczych
- śmierć pacjenta z winy lekarza
- pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu
- uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

 

Jeśli Państwa prawa zostały naruszone? Doszło do pogorszenia stanu zdrowia z winy lekarza, szpitala, służby zdrowia, zapraszamy.
Adwokaci medyczni z wieloletnim doświadczeniem procesowym
Kompleksowo przeanalizujemy dokumentację dotyczącą zdarzenia, aby wskazać najkorzystniejsze rozwiązania dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty, nawiązki w sprawie karnej.
Wystarczy Państwa telefon do nas, kontakt mail, aby uzyskać profesjonalną pomoc

Zapraszamy do kontaktu ofiary błędu medycznego,
Zapraszamy do konsultacji aby upewnić się czy podejmowane przez Państwa działania są odpowiednie.
Kim jest adwokat do spraw błędów medycznych?
W czym może pomóc adwokat do spraw błędów medycznych? Jest prawnikiem adwokatem lub radcą prawną świadczącym specjalistyczną pomoc prawną związaną z prawem medycznym. Pomoc prawna oferowana przez adwokatów polega między innymi na: poradach prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, jak również na występowaniu przed sądami oraz urzędami.


Adwokat medyczny reprezentujący poszkodowanych pacjentów może uzyskać wyższe odszkodowanie, niż gdybyś sam dochodził odszkodowania w sądzie. Adwokat do spraw błędów medycznych posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, które są przydatne w trakcie takiego postępowania.


Adwokat może wykonywać swój zawód indywidualnie lub w zespołach adwokackich. Odradzamy firmy pośredniczące w dochodzeniu odszkodowań.

ADWOKAT DO SPRAW BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Adwokat do spraw błędów medycznych

Błąd medyczny

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza masz tylko 3 lata (chyba, że doszło do popełnienia przestępstwa wtedy dłużej), aby Twoje roszczenie się nie przedawniło.
Prawnik medyczny Szczecin
Odszkodowania za błędy Kancelaria Adwokacka Tumielewicz
Adwokat do spraw błędów medycznych Poznań, Szczecin, Gorzów Wlkp.
Po jakim czasie przedawnia się błąd lekarski?
Gdzie zgłaszać błędy lekarzy?
Kto ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny?
Kto może popełnić błąd medyczny?
Szukacie Państwo odpowiedzi na te pytania – zapraszamy do współpracy.

 Przykłądowy wyrok karny w sprawie skazania za błąd medyczny.

 

Sygn. akt II K 464/

I Ds  73/

 

W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia r.

Sąd Rejonowy w Choszcznie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący; SSR Jolanta

Protokolant; Anna

przy udziale oskarżyciela publicznego :za Prokuraturę Regionalną w Szczecinie Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Choszcznie 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 2.03.2017r. 14.03.2017r. 7.04.2017r. 25.04.2017r. 9.05.2017r. 19.05.2017r. 29.06.2017r. 26.10.2017r. 14.12.2017r. 1.02.2018r. 21.03.2018r. 27.03.2018r.  

sprawy:

oskarżonego o to, że:

w okresie od 18 do 19 sierpnia 20 roku w Choszcznie jako lekarz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, na którym ciążył obowiązek opieki na, naraził ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez zaniechanie podjęcia decyzji  o zakończeniu porodu u pacjentki (poprzednio) w drodze cesarskiego cięcia i kontynuował poród pomimo patologicznych zapisów KTG świadczących o przewlekłej wewnątrzmacicznej zamartwicy oraz odpływania zielonego płynu owodniowego oraz poprzez podanie środka przeciwbólowego w postaci Docontrolu, powodującego pogorszenie dobrostanu płodu, przez co zwiększył ryzyko urodzenia z nasilonym niedotlenieniem, która w dniu 20 sierpnia r. zmarła,

- tj. o czyn z art.160§2 i 3 kk

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 19 sierpnia 2014 roku w Choszcznie jako lekarz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, na którym ciążył obowiązek opieki nad, naraził ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez zaniechanie podjęcia decyzji o zakończeniu porodu u pacjentki (poprzednio Hibner) w drodze cesarskiego cięcia i kontynuował poród pomimo patologicznych zapisów KTG świadczących  o przewlekłej wewnątrzmacicznej zamartwicy oraz odpływania zielonego płynu owodniowego, przez co zwiększył ryzyko urodzenia z nasilonym niedotlenieniem, która w dniu 20 sierpnia. zmarła,

- tj. o czyn z art.160§2 i 3 kk.

o r z e k a;

  1. I.                Oskarżonych uznaje za winnych  popełnienia zarzucanego im  czynu i za ten czyn  na podstawie art. 160§2 kk w związku z art. 160§3 kk. wymierza karę po 10 miesięcy pozbawienia wolności.
  2. II.              Na podstawie art.69§1 i 2 kk, art.70§1  kk wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesza na okres próby   2   lat,
  3. III.             Na podstawie art.46§2 kk orzeka od oskarżonego i oskarżonego  nawiązkę w kwocie  po 200,000 zł. od każdego z nich  na rzecz tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  4. IV.            Na podstawie art. 627 kpk. zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych po ½   oraz wymierza opłatę w kwocie po 180 zł.

 

sędzia Jolanta