Zmiany w prawie karnym, karnym wykonawczym, systemie dozoru elektronicznego 2023 r.

poniedziałek, 30 stycznia 2023

« powrót do spisu

Najważniejsze zmiany w Prawie karnym – szkolenie styczeń 2023 r. SSR Ryszard Rutkowski

 

KARNE ZMIANY

Wejście zmian:

1.01.2023 r.

14.03.2023 r.

14.12.2023 r.

Poniżej najważniejsze zmiany:

 1. Dodanie przepisów gdzie został wprowadzony obligatoryjny (obowiązkowy) obowiązek zapłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 2. Kkw (Kodeks karny wykonawczy): art. 14b – którego skutkiem jest przypisanie tych samych ograniczeń jak przy multirecydywie (błahe przestępstwo); w ramach wykonywania kary przy staraniu się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, można dopiero po ¾ kary;
 3. Nowe występki: szczególny rodzaj funkcjonariusza publicznego podlegający ochronie

 

KKW (Kodeks karny wykonawczy):

 1. art. 9 natychmiast wykonalne orzeczenie dotyczące wyroku, przyspieszenie wykonania kar pozbawienia wolności; uwaga: adwokaci pamiętać o zleceniu za etap KKW, i składamy wnioski o wstrzymanie wykonania kary, informujemy Klientów o tym, że teraz kara ma być wykonywana szybko
 2. Wstrzymanie wykonania kary – przyznanie kompetencji prokuratorom do wniesienia sprzeciwu
 3. List gończy obligatoryjnie będzie publikowany w Internecie (nie wiadomo gdzie, s. Rutkowski mówi że uważa że powinno być na stronie Policji, a nie Sądu)
 4. Art. 79 kkw – likwidacja tzw. „biletów” do zakładu karnego; po uprawomocnieniu się wyroku  sąd, wydaje zarządzenie o doprowadzanie; jak skazanego nie będzie w miejscu zamieszkania, w ciągu miesiąca sąd wydaje list gończy
 5. Art. 23a zasada udziału online – obrońca ma być w miejscu przebywania skazanego (s. Rutkowski nie wie, czy w takim razie może dopuścić obrońcę do udziału na Sali rozpraw czy musi być w zk u skazanego rzeczywiście)
 6. Komisja penitencjarna może orzec dozór elektroniczny (SDE) jeśli kara nie przekracza 4 miesięcy na podstawie zachowania skazanego (sporne jeśli skazany przebywa bardzo krótki okres w zk, bo jak wyrobić sobie opinie)
 7. Dozór możliwy również wobec skazanego wobec którego orzeczono karę pozbawienia w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu pozostała do odbycia część kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy;
 8. Kurator – uzyskuje możliwość modyfikacji dotyczącej kary ograniczenia wolności raz w toku kary, a potem już sąd

 

KK (zmiany Kodeks Karny cd):

 1. Rozszerzenie katalogu kar dla nieletnich (powyżej 15 rż)
 2. Likwidacja kary 25 lat, nowa kara 30 lat (skazani już na karę 25 lat teraz nadal mają 25 lat, u nich się nie zmienia)
 3. Odpowiedzialność dla osób powyżej 14 rż za art. 148 § 2 lub 3
 4. Art. 197 kk – dodanie szczególnych postaci zgwałcenia (np. na kobiecie ciężarnej)
 5. Art. 37a – minimalna stawka zmienia się na 150 stawek (było 100 zł);
 6. Art. 41a – nowy środek karny dotyczący zakazu wszelkich lub określonych stanowisk związanych z małoletnimi (edukacja itd)
 7. Art. 53 kk – (dyrektywy wymiaru kary): likwidacja stopnia winy i celów wychowawczych kary;
 8. Art. 60 § 4 – będzie konieczny wniosek prokuratora, sąd sam nie orzeknie 60 (ale tylko w § 4)
 9. Nowe przestępstwo: przygotowanie do zabójstwa, przyjęcie zlecenia zabójstwa, uchylanie się od wykonania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki
 10. Art. 244c – uchylanie się od środka karnego (nawiązka itd) – zagrożenie od 3 miesięcy do 5 lat
 11. Przestępstwo – zmiana od 800 zł
 12. Rozszerzenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów na kierowców którzy po wypadku a przed poddaniem badaniu na zawartość alkoholu spożywali alkohol (lub środek odurzający) – chyba że wyjątkowy przypadek
 13. Zaostrzenie odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i własności;
 14. Zmiany w przedawnieniach: brak przedawnienia za np. zgwałcenie dziecka lub zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem;

 

Od 14 grudnia à obligatoryjny przepadek samochodu