Powstał nowy punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

niedziela, 20 czerwca 2021

« powrót do spisu

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu w nowopowstałym budynku (Grand Focus Szczecin) Zawiszy Office Center Sp. z o.o. w Szczecinie z siedzibą przy ul. Boh. Warszawy 93/5, 70 - 343 Szczecin, utworzyła Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Tumielewicz zaprasza na cyklicznie bezpłatną pomoc prawną dla społeczności lokalnej w celu zapobiegania i zmniejszeniu skutków wykluczenia społecznego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach od 10 do 14, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z Panią Aleksandrą Rębacz, telefony: 91 820 51 52, 602 - 100 - 679, 662 - 512 - 564. Nasza Kancelaria planuje zapewnić możliwość dostępu do wiedzy prawniczej bez konieczności ponoszenia przez te osoby wydatków. Poradnictwo prawne stanowić będzie dodatkowe źródło edukacji, wiedzy oraz rozwoju postaw obywatelskich w lokalnej społeczności. Poradnictwo prawne będzie miało na celu nie tylko działanie „objawowe” – reakcję na przedstawiony problem ale przede wszystkim edukację i podnoszenie świadomości prawnej osób zgłaszających się o pomoc. Spotkania z osobami zainteresowanymi będą odbywały się albo w w/w obiekcie, albo w siedzibie spółki w Szczecinie, przy al. Boh. Warszawy 93/5, raz w miesiącu, na czas 4 godzin w celu prowadzenia opisanego powyżej punktu poradnictwa prawnego.