Odpowiedzialność karna za wyłudzenie VAT, ile grozi za fałszowanie faktur i wyłudzanie VAT

środa, 15 września 2021

« powrót do spisu

Odpowiedzialność karna za wyłudzenie VAT vs za fałszowanie faktur i wyłudzanie VAT grozi do 25 lat więzienia
Objęcie czynów polegających na wystawianiu oraz posługiwaniu się fakturami nierzetelnymi, poważnym zagrożeniem dla przedsiębiorców. Abstrahując od podmiotów, które z takiego procederu uczyniły sobie stałe źródło dochodu, od grup tworzących sieci spółek, działających tzw. metodą na znikającego podatnika, sieć tzw. słupów, itd. w tzw. sprawach VAT, coraz częściej zatrzymywani, a niekiedy aresztowani są zwykli przedsiębiorcy, którzy ulegli pokusie obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez wprowadzenie do ewidencji tzw. nierzetelnych FV, wystawionych najczęściej przez nierzetelne podmioty, które w zasadzie nic oprócz wystawiania tych FV, innego nie robią. Często ci przedsiębiorcy są zapewniani, że firmy normlanie działaj, i za niewielką opłatą, mogą sobie obniżyć VAT, dochodowy, itd.

To najczęściej nieprawda.

Zarabiają na tym pośrednicy lub podmioty które wystawiają, albo po prostu drukują takie FV, co oznacza niemalże pewną „wpadkę”, kontrolę US, postępowanie karne, karno skarbowe i bardzo daleko idące konsekwencje.

Nie dajmy się nabrać.

Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego, który to od paru ostatnich lat kierował kwalifikację niniejszych zachowań w obszar penalizacji norm kodesku karnego. Tendencja ta dotyczyła zarówno sprawców wystawiających fikcyjne faktury (art. 271 kodeksu karnego), jak również osoby takimi fakturami się posługujące (art. 286 kodeksu karnego). Parę lat temu, tego typu zachowania były kwalifikowane tylko z KKS, dziś jest niestety inaczej.
Sąd Najwyższy w dniu 18 grudnia 2013 r. wydał uchwałę w której stwierdził, że przedmiotem czynności przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione w tym przepisie "środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości" pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego: sprawcą przestępstwa może być również sprawca czynu zabronionego, w tym oszustwa, z którego popełnieniem związana jest korzyść w postaci odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług.

Wprowadzenie szczególnych typów przestępstw, których przedmiot wykonawczym jest faktura (art. 270a kodeksu karnego oraz 271a kodeksu karnego) – powoduje z pewnością rozjaśnienie sytuacji w obszarze kwalifikacji prawnej. Znacznie zaostrzono odpowiedzialność karną.

Karuzele VAT – owskie.
Jakie kary grożą za fałszowanie faktur VAT?
Od początku marca 2017 roku za fałszowanie faktur VAT grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Szerszy katalog przestępstw

Do niedawna fałszowanie faktur VAT było traktowane jako fałszowanie dokumentów tj. art. 270 Kodeksu karnego, za co groziła kara grzywny albo kara ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jednak nowelizacja wprowadziła do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw:

• podrabianie lub przerabianie faktury oraz
• fałszowanie faktur VAT

Znowelizowane prawo wskazuje również zakres kar dla tego rodzaju przestępstw. Ich wymiar jest znacznie ostrzejszy od tych, które groziły za przestępstwo z art. 270.

Nawet 25 lat więzienia

Najostrzejszą karą jaką przewiduje znowelizowany Kodeks karny za fałszowanie faktur jest kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Dotyczy ona przypadków, w których wartość sfałszowanych faktur VAT przekroczyła wartość 5 mln zł (art. 277a.). Jednak w tym konkretnym przypadku Kodeks przewiduje również możliwość skazania na maksymalnie 5 lat pozbawienia wolności, jeśli przestępstwo o tym charakterze miało mniejszą wagę.

Kiedy krótsze wymiary kar

Kara 25 lat więzienia dotyczy najbardziej skrajnych przypadków przestępstw związanych z wyłudzaniem VAT. Jej skala maleje wraz ze skalą przestępstwa o tym charakterze. Kodeks karny przewiduje kary dla każdego przypadku oszustwa w tym zakresie. Zarówno fałszowanie, jak i podrabianie faktur VAT o mniejszej wartości zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli przestępstwo podrabiania faktur miało mniejszą wagę to istnieje możliwość ukarania podatnika grzywną albo karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku przestępstwa fałszowania faktur o mniejszej wadze kara pozbawienia wolności może wynieść do 3 lat.

Dla kogo minimum 3 lata pozbawienia wolności

Znowelizowany Kodeks karny jest bardzo szczegółowy w tematyce kar za fałszowanie i podrabianie faktur VAT. Oprócz wyżej wspomnianych sankcji przewiduje również przypadki, w których minimalna kara pozbawienia wolności wynosi 3 lata. Takiemu wymiarowi kary podlegają przestępstwa, w których wartość fałszowanych faktur przekracza kwotę 1 mln zł. Ponadto kara minimum 3 lat więzienia grozi również każdemu, dla kogo proceder fałszowania faktur VAT stał się stałym źródłem dochodu.

Niestety dodatkowa grzywna

Oprócz kar pozbawienia wolności, przestępca fałszujący bądź podrabiający faktury VAT może być obarczony dodatkową karą grzywny. Zgodnie z art. 277b. grzywna nie może przekroczyć wartości 3000 stawek dziennych, co odpowiada ok. 6 mln zł.

Kiedy złagodzenie kary

Nowelizacja Kodeksu karnego zaostrza kary za fałszowanie i podrabianie faktur VAT w celu wyłudzenia zwrotu podatku.
Ważne – złagodzenie
Prawo przewiduje jednak sytuacje, w których możliwe jest nadzwyczajne złagodzenie kary. Może na nie liczyć osoba, wobec której zostało już wszczęte postępowanie, a ta wykaże chęć współpracy z organami ścigania.
Ujawnienie istotnych okoliczności przestępstwa, wskazanie jego sprawców i czynów pozostających w bezpośrednim związku z przestępstwem. Każdy przestępca, który oprócz spełnienia powyższych warunków, dodatkowo zawiadomił organy ścigania o popełnionym przestępstwie i jednocześnie zwrócił w całości bądź części korzyść majątkową uzyskaną z popełnionego przestępstwa w zakresie wyłudzenia VAT, może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary.

Odstąpienie od wymierzenia kary również możliwe

 

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21