Pomówienie w Internecie

poniedziałek, 23 września 2019

« powrót do spisu

Pomówienia w Internecie, tzw. hejt internetowy.

Co można zrobić, jak ustalić sprawcę, jak zabezpieczyć dowody?.

Ustalenie sprawcy pomówienia w Internecie może okazać się trudne. Można skorzystać w tym zakresie z pomocy  Policji lub Prokuratury.  

Tzw. anonimowość w Internecie sprawia, że stał się on ulubionym miejscem do szkalowania, pomawiania, nierzetelnego opiniowania. Możemy w tym zakresie wybrać jeden kierunek (cywilny albo karny) albo oba kierunki. Sprawa karna nie wyklucza sprawy cywilnej i na odwrót. Jeżeli wpis internetowy poniża w opinii publicznej lub naraża na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, mamy do czynienia z przestępstwem. Problem w tym, że pomówienie co do zasady są ścigane z oskarżenia prywatnego. Pokrzywdzony musi wnieść prywatny akt oskarżenia. Żeby to zrobić, musi pozyskać dane wpisu.


Prokuratura może objąć sprawę ściganą z oskarżenia prywatnego ściganiem z urzędu.

Jeśli tego nie zrobi, musi pomóc w ustaleniu sprawcy. Pomocą ma obowiązek służyć również Policja, która na żądanie pokrzywdzonego jest zobowiązana przyjąć ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpieczyć dowody. Następnie zaś taką skargę powinna przesłać do właściwego Sądu. W skardze tej oczywiście trzeba wskazać stronę internetową, na której doszło do pomówienia lub znieważenia, przytoczyć jego fragmenty. Policja ma obowiązek dokonać ustaleń w zakresie danych sprawcy, urządzeń z których się logował, ustalić dostawcę Internetu oraz z kim miał podpisaną umowę, zabezpieczyć nośniki, sprzęt elektroniczny, a także w razie potrzeby zlecić opinię biegłemu z zakresu informatyki.


Możemy również skierować sprawę na drogę cywilną do właściwego Sądu, z pozwem o naruszenie dóbr osobistych i domagać się usunięcia szkalującego wpisu, przeproszenia i zadośćuczynienia.

Pozdrawiamy
Zespół Kancelarii Adwokackiej