Rewitalizacja obiektu Hotel Piast w Szczecinie

wtorek, 27 lipca 2021

« powrót do spisu

Spółka EMELEM rozpoczyna realizację drugiego etapu wykonywania zabezpieczeń. Jest też w trakcie procedury uzyskiwania tzw. konserwatorskiego pozwolenia na odbudowę elewacji wpisanej do ewidencji zabytków.

Pierwszy etap został już wykonany i odebrany przez powiatowy nadzór budowlany. W ramach drugiego etapu będzie między innymi zabezpieczana ściana frontowa, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi oraz postanowieniami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i nadzoru budowlanego.

- Stąd potrzeba rozstawienia rusztowań, które po wykonaniu tych zabezpieczeń zostaną zdemontowane - wyjaśnia adwokat Krzysztof Tumielewicz, pełnomocnik spółki.

W ramach prac zabezpieczających będą wykonywane m.in. takie zabezpieczenia konstrukcyjne, aby zapewniły wzmocnienie ściany frontowej elewacyjnej. Stanie się to poprzez wykonywanie odciągów zabezpieczających, zbicie balkonów i zabezpieczenia tzw. atlant.

W ramach pierwszego etapu, wykonano między innymi:

  • tymczasową więźbę dachową,
  • pokrycie dachowe w postaci membrany zabezpieczającej.
  • Wykonano nowe instalacje odprowadzenia wód deszczowych z budynku do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.
  • Usztywniono istniejące stropy.
  • Wykonano podpicie elementów konstrukcyjnych.
  • Zabezpieczono słup biegnący przez wszystkie kondygnacje.
  • Zabezpieczono gzymsy, balkony, i detale architektoniczne.
  • Wymieniono siatkę zabezpieczającą elewacje.

fot. Sebastian Wołosz