Pozostałe:

Pomówienie w Internecie

Pomówienia w Internecie, tzw. hejt internetowy. Co można zrobić, jak ustalić sprawcę,...

Aktualności

Wygrana sprawa z ZUS

2020-10-15 14:10:59
Sprawa dotyczyła Klientki Kancelarii, która po ok. 1.5 miesiąca od zatrudnienia niespodziewanie zaszła w ciążę, a następnie po kolejnych 2 miesiącach pracy rozpoczęła korzystanie ze zwolnienia chorobowego w czasie ciąży.
ZUS w swojej decyzji zakwestionował wysokość zarobków osiąganych przez Klientkę uznając, że zostały one sztucznie zawyżone. Dlatego też do podstawy wyliczania przyszłych świadczeń Klientki przyjął minimalne wynagrodzenie – 2100 złotych brutto, nie zaś faktyczną wysokość zarobków Klientki w kwocie 5000 złotych brutto.
ZUS uznał, że Klientka celowo uzgodniła z pracodawcą sztucznie wysokie zarobki by następnie szybko zajść w ciążę.
Przed Sądem jednak ZUS w żaden sposób nie wykazał swoich racji.
Kancelaria zaś przekonała Sąd co do racji Klientki i wyrokiem z dnia 07.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił w całości odwołanie uznając, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła 5000 złotych.
Klientkę w toku sprawy w imieniu Kancelarii reprezentowali adwokat Krzysztof Tumielewicz oraz adwokat Konrad Rydzewski.

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl