Pozostałe:

Wygrana sprawa z ZUS

Sprawa dotyczyła Klientki Kancelarii, która po ok. 1.5 miesiąca od zatrudnienia...

Pomówienie w Internecie

Pomówienia w Internecie, tzw. hejt internetowy. Co można zrobić, jak ustalić sprawcę,...

Aktualności

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2010 r. II AKa 18/2010

2012-02-01 15:30:24

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2010 r. II AKa 18/2010

Wartości chronione przez art. 5 i art. 7 Konstytucji (ochrona wolności i praw człowieka i obywatela oraz zasada Państwa Prawnego), a w szczególności nałożone przez ustawę zasadniczą w art. 9 zobowiązanie, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, czyni niedopuszczalnym wykorzystywanie przez organy państwowe - pod jakąkolwiek postacią oraz w jakiejkolwiek formie i celu - informacji o obywatelach, które są pozbawione atrybutu legalności. Gwarancją przestrzegania tych wartości jest zakaz wykorzystywania takiej wiedzy, nawet w sposób pośredni, do późniejszej procesowej jej legalizacji.

 

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl