Pozostałe:

Wygrana sprawa z ZUS

Sprawa dotyczyła Klientki Kancelarii, która po ok. 1.5 miesiąca od zatrudnienia...

Pomówienie w Internecie

Pomówienia w Internecie, tzw. hejt internetowy. Co można zrobić, jak ustalić sprawcę,...

Aktualności

Sprawca wypadku, może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu pieniędzy ...

2011-08-08 23:48:40

W dniu 13 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy podjął ważną dla kierowców uchwałę, z której wynika, że:  sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać sie od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.

To bardzo ważne orzeczenie dla kierowców, którzy spowodowali wypadek komunikacyjny, Sąd w wyroku, orzekł obowiązek naprawienia szkody, który dotychczas, w większości wypadków, pomimo posiadania ważnej polisy OC, kierowca musiał wypłacać z „własnej kieszeni".

Po opublikowaniu pisemnego uzasadnienia w/w orzeczenia, zamieścimy na łamach naszej strony, dalsze informacje na temat tej sprawy.

opracował Krzysztof Tumielewicz, adwokat.

źródło: www.sn.pl

 

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl