Pozostałe:

Rejestrowanie spółek

Kancelaria Adwokacka pomaga w rejestrowaniu spółek. Zakładamy między innymi: spółki jawne,...

Stała obsługa prawna

Obsługa prawna pomoc prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. W ramach...

Zakres usług

SPRAWY O ROZWÓD SZCZECIN # ADWOKAT ROZWODOWY SZCZECIN

SPRAWY O ROZWÓD SZCZECIN – ADWOKAT ROZWODOWY SZCZECIN


W naszej Kancelarii wiemy jak trudnymi a zarazem delikatnymi są sprawy rodzinne, w tym sprawy o rozwód. Staramy się pomagać kompleksowo, od początku do końca tak, aby w tych trudnych chwilach w Państwa życiu nie trzeba było myśleć o kwestiach formalnych, dowodach, pismach, terminach sądowych, itp. Staramy się na bieżąco informować, być z Państwem w kontakcie, służyć pomocą.


SPRAWY ROZWODOWE W SZCZECINIE

Rozwód i separacja # Przesłanki rozwodu

Żeby dostać rozwód muszą być spełnione określone warunki. Musi nastąpić zupełny rozkład pożycia. Co to oznacza. Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkiej więzi łączącej małżonków, a mianowicie więzi duchowej, fizycznej i materialnej.


ROZWODY SZCZECIN

Rozwody w Szczecinie, to jedne z najczęściej prowadzonych spraw. Niestety.


Rozwód i separacja / Rozwód a wina rozkładu pożycia

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie rozwodu z tzw. winy jednego z małżonków może pociągać w przyszłości istotne konsekwencje prawne, z których małżonkowie uznani za winnych początkowo często nie zdają sobie sprawy. Należy pamiętać, że małżeństwo może zostać rozwiązane: z tzw. wyłącznej winy jednego z małżonków, z winy obydwojga małżonków, bez orzekania o winie.


Kiedy rozwód z tzw. wyłącznej winy jednego z małżonków ?

Małżonkowie często domagają się uznania drugiej strony za wyłącznie winną rozkładu pożycia, choć w praktyce orzeczenie takie jest trudne do uzyskania, i zapada zdecydowanie rzadziej aniżeli rozwód z winy obojga małżonków, który jest orzekany w sytuacji gdy jeden z małżonków albo oboje domagają się orzekania o winie. Trudność wynika z tego, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a także utrwalone orzecznictwo (zdarzają się składy sędziowskie, np. w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, które uważają (subiektywnie), że „nie ma rozwodu z winy”. Jest bez winy, albo z winy obojga ????. Kontynuując, przepisy kodeksu rodzinnego nie wprowadzają rozróżnienia stopnia winy małżonków. Oznacza to, że jeżeli jeden z małżonków zawinił w niewielkim stopniu (np. w kilku procentach), to nie można uzyskać rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony nawet jeżeli drugi małżonek dopuścił się wielu dużo cięższych przewinień. Należy o tym pamiętać, i pouczyć Klienta, by po kilku latach zażartego procesu nie było „rozczarowania”.


Należy pamiętać, że nawet niewielki stopień zawinienia istniejący po jednej stronie umożliwia orzeczenie rozwodu z winy obu stron.

Co powoduje rozwód z winy jednego z małżonków ?

Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków. Sąd na żądanie małżonka niewinnego może bowiem zasądzić od małżonka ponoszącego winę alimenty służące wyrównaniu jego stopy życiowej. Obowiązek ten nie jest przy tym ograniczony w czasie i w praktyce może trwać aż do momentu, gdy dotychczasowy małżonek umrze, bądź ponownie zawrze związek małżeński. Małżonek wyłącznie winny nie może natomiast żądać alimentów od małżonka niewinnego w żadnej sytuacji (w przypadku rozwodu z winy obydwojga małżonków, bądź bez orzekania o winie byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów jeżeli znajdują się w niedostatku). Uznanie wyłącznej winy jednego z małżonków pozostaje natomiast bez wpływu na kwestie związane z podziałem majątku po rozwodzie, czy też na władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi.

ADWOKAT ROZWODOWY SZCZECIN


Nazwisko po rozwodzie ?

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa i złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC o zamiarze powrotu do poprzednio noszonego nazwiska.

ADWOKAT SZCZECIN – ROZWÓD

Kancelaria Adwokacka – adwokat Krzysztof Tumielewicz w Szczecinie prowadzimy już od ponad 10 lat. Od początku jej istnienia reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód.

SPRAWY ROZWODOWE – SZCZECIN

Rozwód czy separacja ?

Zasadnicza różnica między rozwodem a separacją polega na tym, że rozwód powoduje rozwiązanie małżeństwa, natomiast separacja uchyla wprawdzie wspólność małżeńską, natomiast nie powoduje ustania małżeństwa jako takiego, co czyni niemożliwym zawarcie kolejnego związku małżeńskiego przez małżonków pozostających w separacji.
Separacja jest odwracalna. Orzeczenie rozwodu jest natomiast ostateczne i nieodwracalne, żeby przywrócić małżeństwo rozwiedzeni małżonkowie muszą zawrzeć ponowny związek małżeński.
Małżonek rozwiedziony może zawrzeć ponowne małżeństwo, natomiast małżonek pozostający w separacji nie ma takiej możliwości.


Separację jest łatwiej uzyskać niż rozwód. Nie trzeba udowadniać, że rozkład pożycia ma charakter trwały. W przypadku orzeczenia separacji małżonek nie ma możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska - w przypadku orzeczenia rozwodu można wrócić do swojego poprzedniego nazwiska w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl