Pozostałe:

Wygrana sprawa z ZUS

Sprawa dotyczyła Klientki Kancelarii, która po ok. 1.5 miesiąca od zatrudnienia...

Pomówienie w Internecie

Pomówienia w Internecie, tzw. hejt internetowy. Co można zrobić, jak ustalić sprawcę,...

Aktualności

"Dziecko Polki w ręce Niemca"

2011-07-11 22:20:09

Kolejna sprawa dotycząca „uprowadzenia dziecka" zza granicy trafia do Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych w Szczecinie. Adwokat Krzysztof Tumielewicz, zgłosił się do sprawy, gdzie Sąd I instancji nakazał matce wydać do Niemiec niespełna rocznego synka. W sprawie złożono apelację, która kwestionuje ustalenia Sądu Rejonowego odnoszące się między innymi do: oceny „miejsca stałego pobytu dziecka" (art. 3 Konwencji), zachowania matki małoletniego, w tym w szczególności przez zakwalifikowanie go jako „uprowadzenie", wystąpienia negatywnych przesłanek do nakazania wydania dziecka (art. 13 Konwencji), w tym pod kątem wystąpienia poważnego ryzyka dla małoletniego związanego z powrotem, które może narazić, dziecko na szkodę fizyczną, i psychiczną, i postawić dziecko w sytuacji nie do zniesienia (...).

Więcej informacji:

http://interwencja.interia.pl/news?inf=1666464, http://clips.interia.pl/stm/play.html?attId=5341120&type=V&ref=interwencja

 

Krzysztof Tumielewicz, adwokat.

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl